« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Plesná - 103-20- veřejná vyhláška.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Plesná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

103-20- veřejná vyhláška.pdf
1/1
<br> 4? “X?/.Statutární město Ostrava % alfu,Uřad Městského obvodu Plesná
<br> tajemník za
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: PLESÍ3059f20/Pro
<br> Sp.zn.: S-PLES 3003F20f2
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: mprokesova©plesna.ostrava.cz Datum: 04.08.2020
<br> Oznámení — veřejná yyhláška
<br> Oznamujeme,že dne 29.07.2020 byl Úřadu městského obvodu Plesná odevzdán nález,vedený pod č.5/2020/ple:
<br> finanční hotovost (výběr z bankomatu v Hypermarketu Globus Ostrava - Plesná)
<br> Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu,může nálezce MOb Plesná nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,nakládat s věcí jako poctivý držitel <.>
<br> Přihlásí-li se ten,kdo věc ztratil,nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu,vydá se mu věc nebo výtěžek za ní stržený po zaplacení nákladů a nálezného <.>
<br> Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu,nabude nálezce,MOb Plesná nebo jiná osoba,které byla věc svěřena,vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému <.>
<br> Upozorňujeme,že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické či užívací právo k této věci a předložit průkaz totožnosti <.>
<br> Kontaktní osobu MOb Plesná ve věcech ztrát a nálezů je tajemnice ÚMOb Plesná <.>
<br> Úřad mkgkóho obvodu un MW pílemnoat ev.č.“&%-" vyvěšena dne ý.<.>.<.>.<.> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX.<.> _,_.<.>.<.>.<.>.<.> tajemnice UMOb Plesná za správnost.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.ě.<.>.<.>.<.>.<.>.souběžně zvdelněna na internetu
<br> Dobroslavická ul.83,725 27 Ostrava IČ 00845 451 DIČ cz 00845 451 OSTRAVA | www.plesna.cz Číslo účtu 1649977339/0800 '

Načteno

edesky.cz/d/4050261

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz