« Najít podobné dokumenty

Obec Veltěže - Stanovení min.počtu členů OVK do zastupitelstev krajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veltěže.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení min.počtu OVK pro volby do zastupitelstev krajů
Obec Veltěže,Perucká 01 Veltěže73,440
€-mail:41567622 Ičo: 0055647 ou.v€ltez
<br> ve Veltěžich dne 3.8.2020
<br> stanovení minimálního počtu čtenů okrskové volební komise volby do za§tupitelstev
krajů konané ve dnech 2.a 3,října 2020
<br> ve smyslu zákona č.130/2000 Sb <.>,§ 15,odst.1 písm,c) o volbách do Evrop§kého
parlamenfu a o změně někte.ých zákonů
<br> §tanovuji
<br> minimální počet členů okrskové komise ve volebnim oksku obce Veltěže v počtu
<br> 6 členů (včetně zapisovatelc)
<br> ('---\ \-\ 1l."Zrea))-J
věía posledníková
<br> §taxo§tka obce veltěže
<br> oi]cc,<.> lELTĚŽE
PerUcká 73.1,;0 01
<br> ]Ói o05564/5

Načteno

edesky.cz/d/4048084


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veltěže      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz