« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - VOLBY - stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
§tanovení minimálního počtu členů okrskoqich volebních komisí
v Klimkovicích pro volby do zastupitelstev krajů
konané ve dnech 2.a3,října 2020
<br> Starosta města Klimkovic stanoví v souladu s § 15 odst.1 písm.c) zákona é <.>
13012000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně nětterých zákonů,ve
znění PozdějŠÍch předpisů,minimální poěty ělenů okrskov}lch voiebních komisí
v Klimkovicích:
<br> okrsková volební komise č.1 má 6 členů
okrsková volební komise č.2 má 6 ělenů
okrsková volební komise č.3 má 6 členů
okrsková volební komise č.4 má 4 členy
<br> Zapisov atel j e členem okrskové volební komise <.>
<br>,ovicích dne 28.7.2020
<br> Yuga
<br> Klimk
<br> h*
<br> úfr,EDNTTEs KA h{Ěu K Ll MKo-vJc E
<br> §r,rď;,;:.<.>.<.>.<.>.<.>,<,>.!",<.>.!l,!.<.>."_.<.>.<.> l,t.ZOpattpjs; <.>,<.>.<.>.<.>.<.> <.>
'r,"
<br> r" * O n u,<.> ď,3,<.>.|-' <.>,<,>

Načteno

edesky.cz/d/4045839


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz