« Najít podobné dokumenty

Obec Držková - Záměr prodeje částí pozemku - p.č. 2042/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Držková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení.
Obec Držková Držková 106,763 19 Kašava,Zlínský kraj
<br> IČO : 00568546
<br> Bankovní spojení KB Zlín ]3527-661/0100
<br> Telefon : 577467515,607007593
<br> E—mail: infonrzkovaxz starostagagdrzkovaxz
<br> Záměr prodeie části pozemku p.č.2042/1 v k.ú.Držková Obec Držková na základě 539 odstl zákona o obcích,vyhlašuje záměr prodeje pozemků p.č.2042/33,p.č.2042/34 a p.č.2042/36 vše v k.ú.Držková.Výše uvedené pozemky vznikly oddělením z pozemku p.č.2042/1 (ostatní plocha,ostatní komunikace) dle geometrického plánu č.828—19/2020 a jsou vyznačeny na nákresu,který je přílohou tohoto záměru.Výměry pozemků: p.č.2042/33 : 45m2,p.č.2042/34 : 17m2,p.č.2042/36 : 1m2 Případné vyjádření,námitky a nabídky ke zveřejněnému záměru je možno předložit v písemné formě na adrese: Obec Držková,Držková 106,763 19,nebo elektronicky na emailovou adresu: info(erzkovacz,popř.datovou schránkou: nzwa8n5 ato nejpozději do 18.8.2020 do 12.00 hod.Výše uvedený záměr prodeje pozemků bude projednán na některém z dalších veřejných zasedání Zastupitelstva obce Držková <.>
<br> / „
<br> ČÁČ/
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
<br> starosta obce Držková
<br> Vyvěšeno: XX.7.2020 Sňato: 18.8.2020
<br> virem—ws %ÁHĚ m WcN-.at;
<br> ÉÁÉŘČ "voleni/„u “» E,<.> leku /\ V L-Č).ĚĚĚmV-X/
<br> 58/1
<br> &) u? &? V \\9—.ro/vám:; :\ \ & o? O_ 59 fl m.; “\r / č / Š / 0.<.> f !,Q—,! f:: 55/1.<.> 50/2 '/.as/;: " A? 1/1 f,/ 56/2,<.>.<.> gf,: teď - O— 0— "
<br> % 0_ A JÁ 50/1

Načteno

edesky.cz/d/4044761

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Držková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz