« Najít podobné dokumenty

Obec Mcely - Aukční vyhlášky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mcely.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška 2
Ill lil Illlilil llll llllllllllllllilllllllllllll ll llI ili ! ili lil Ill Ill
<br> 1_5851/S/2020-HMSO Cj.: UZSVM/S/9977/2020-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> vmwnabšdkamajetkupz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 3.8.2020 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 24.8.2020 v 9:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce 19 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm zadavatele aukce je Územní pracoviště Střední Čechy,odbor Hospodaření s majetkem státu <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXX,evmaiI: dštamtadkovašžuzsvmcz,XXX XXX XXX <.>
<br> ||.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Ill.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná RNDr.XXXXXXXX XXXXX,pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce jsou movité věci,níže specifikované <.>
<br> matrace 1 ks oblečení,lůžkoviny 1 soubor koberec 1 ks skříň dvoudvéřovázdřevotřísky (rozložená) 1 ks
<br> Popis předmětu aukce.ieho příslušenství a stavu,v němž se předmět aukce nachází:
<br> Jedná se o soubor movitých,použitých věcí.Movitě věci nelze reklamova...
Aukční vyhláška 3
Ill Iii liliilill il lliiililli Illllilllliillillll Il lIl lll l ili llllli Ill
<br> 15461/8/2020-HMSO Čj.: UZSVM/S/9784/2020-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabšdkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamajetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 3.8.2020 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 24.8.2020 v 9:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm zadavatele aukce je Územní pracoviště Střední Čechy,odbor Hospodaření s majetkem státu <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXX,e-mail: dita.miadkova©uzsvm.cz,XXX XXX 576 <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná RNDr.XXXXXXXX XXXXX,pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> lV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná:
<br> : pračka IGNIS — AWF — 505 <.>
<br> Popis předmětu aukce,ieho příslušenství a stavu,v němž se předmět aukce nachází:
<br> Jedná se o pračku s horním plněním.<.> Jedná se o použitou věc,její funkčnost nebyla ověřena.Movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvo...
Aukční vyhláška 4
IllIllIllllllllIlllIllIiiIIlllllllllllllllilllllllllilllllllllllill
<br> 1v5757/S/2020-HMSO Cj.: UZSVM/S/9917/2020-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkama'etku.cz <.>
<br> |.Termín 3 místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamag'etkacz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 3.8.2020 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 24.8.2020 v 9:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce' je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm zadavatele aukce je Územní pracoviště Střední Čechy,odbor Hospodaření s majetkem státu <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXX,e-maii: džtamiadkcvaícšuzsvmcz,XXX XXX XXX <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná RNDr.XXXXXXXX XXXXX,pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikované:
<br> automatická pračka zn.Whirlpool CS — 460 <.>
<br> Popis předmětu aukce,jeho příslušenství a stavu,v němž se předmět aukce nachází:
<br> Jedná se o automatickou pračku s horním plněním na 4,5 kg prádla 3 kombinovanou násypkou.Jedná se o použitou věc velmi zastaraiou...
Aukční vyhláška 1
gz—vx—m
<br> Ill lll lllllllll ll llllllllll lllllllllllllllllll l 1" lll l ||| lllll | Ill
<br> 15752/8/202D-HMSO Cj.: UZSVM/S/9916f2020-HMSO
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčn ím řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.sabidkama';ežku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 3.8.2020 v 10:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 24.8.2020 v 9:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce' je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm zadavatele aukce je Územní pracoviště Střední Čechy,odbor Hospodaření s majetkem státu <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXX XXXXXXXX,e-mail: ditamladkovaíeuzsvmcz,XXX XXX XXX <.>
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Zpusob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Ill.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,za kterou právně jedná RNDr.XXXXXXXX XXXXX,pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná:
<br>.lednice s mrazákem zn.COMFORT <.>
<br> Popis předmětu aukce,jeho příslušenství a stavu,v němž se předmět aukce nachází:
<br> Jedná se o použitou věc,její funkčnost nebyla ověřena.Movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje záje...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mcely      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz