« Najít podobné dokumenty

Obec Plavsko - Záměr obce prodeje části pozemku v k. ú. Plavsko p. č. 2736/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plavsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Plavsko čp.77,378 02 Stráž nad Nežárkou
<br> 384 390 857 ou@plavsko.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Plavsko
<br> Obec Plavsko na základě § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje svůj
<br>
<br> záměr obce
<br>
<br> p r o d a t
<br>
<br> část pozemku v k.ú.Plavsko p.č.2736/3 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 33 m2 <.>
<br> Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č.10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
<br> kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
<br>
<br>
<br>
Záměr prodeje uvedeného pozemku byl schválen ZO Plavsko dne 29.7.2020 pod číslem usnesení 263/21/2020 <.>
<br> Připomínky a námitky doručte nejpozději do 14.8.2020 do 16:00 hodin na adresu: OÚ Plavsko,Plavsko 77 <,>
<br> 378 02 Stráž nad Nežárkou
<br>
<br> V Plavsku dne 30.7.2020 XXXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> Zveřejněno na úřední desce obce dne: 30.7.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Ve stejné době zveřejněno a sejmuto i na elektronické desce obce Plavsko
 zamer-obce-prodat-cast-pozemku.pdf
Obec Plavsko čp.77,378 02 Stráž nad Nežárkou
<br> 384 390 857 ou@plavsko.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Plavsko
<br> Obec Plavsko na základě § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje svůj
<br>
<br> záměr obce
<br>
<br> p r o d a t
<br>
<br> část pozemku v k.ú.Plavsko p.č.2736/3 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 33 m2 <.>
<br> Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č.10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
<br> kraj,Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
<br>
<br>
<br>
Záměr prodeje uvedeného pozemku byl schválen ZO Plavsko dne 29.7.2020 pod číslem usnesení 263/21/2020 <.>
<br> Připomínky a námitky doručte nejpozději do 14.8.2020 do 16:00 hodin na adresu: OÚ Plavsko,Plavsko 77 <,>
<br> 378 02 Stráž nad Nežárkou
<br>
<br> V Plavsku dne 30.7.2020 XXXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> Zveřejněno na úřední desce obce dne: 30.7.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Ve stejné době zveřejněno a sejmuto i na elektronické desce obce Plavsko

Načteno

edesky.cz/d/4044750

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plavsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz