« Najít podobné dokumenty

Obec Vlastějovice - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlastějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
|ayumuLilliunjmgmyulyllljnujllljuqnn111111113
<br> ***„ %,MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HQRA ÉbŠ __.),f Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IC: 002 mm úřad Vlastějovice
<br>.“.f' 15 odbor dopravy a silničního hospodářství _ <.>
<br> __ i __ sídlo odboru: Radnická 173,Kutná Hora,5:2" ' tel.: 327 710111*,ID DS: b65bf 3,<.> ku.: x mu tnahora (lz Či tí„070“ÉÉ_Ž SPIS.ZN.: MKI—I/074876/2020/02 ( 'Č7- ÍÚČÚ ";—L ČJ.: MKH/079883/2020 Chládek a Tintěra,Pardubice a.s.VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXX K Vápence XXXX TEL.: XXX XXX XXX XXX 02 Pardubice E-MAIL: podatelna©mu.kutnahora.cz DATUM: 15.července 2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů na základě podání,které dne 2.7.2020 podala společnost
<br> Chládek a Tintěra,Pardubice a.s <.>,IČO 25253361,K Vápence 2677,530 02 Pardubice,kterou zastupuje XXXXXXXX XXXXXX,IC XXXXXXXX,Polizy X,XXX XX Osice
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu rekonstrukce železničního mostu toto opatření obecné povahy,kterým podle % 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelově komunikaci v obci Vlastějovice na pozemcích parc.č.457 vku.Vlastějovice a parc.č.786 vk.ú,Kounice nad Sázavou během provádění stavebních výkopových prací vrámci stavby „Rekonstrukce železničního mostu v km 20,054 trati Čerčany — Světlá nad Sázavou“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DID),které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Trvání přec...

Načteno

edesky.cz/d/4044749

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlastějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz