« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Svolávám 18. zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka.pdf (45.6 kB)
216.217.218.219.221.222.223.224.225 <.>
<br> Strana 1 (celkem 1)
<br> OBEC '
<br> OSEKŽ "
<br> 18.zasedání Zastupitelstva Obce Osek podle zák.č.128/2000 Sb.v pl.znění
<br> svolávám
<br> ' „„ -.ý,)] 1!
<br> „ ř „ ZÁLŠA'- ' '
<br> m3 ("ĚĚŘYFÚíkií-Íí " "T om J_síšxíůflíš [farářů]
<br> do zasedací místnosti Obecního úřadu,Osek 77
<br> Program
<br> Rozpočtové opatření č.8/2020
<br> Rozpočtové opatření č.9/2020
<br> Žádost o uzavření sňatku na území obce Osek
<br> MAS Strakonicko — programové období 2021 - 2027
<br> Žádost o přípojku na plyn a vodu v Malé Turné
<br> Pořízení nového kotle do DPS Osek a sportovních kabin Dodatek č.1 ke smlouvě 0 nájmu nebytových prostor Osek čp.56 Výběr dodavatele na dětské herní prvky
<br> Záměr na pronájem části pozemku parc.č.80/13,k.ú.Osek u Radomyšle
<br> V Oseku 16.7.2020
<br> JíLka Brejchová staroslka obce Osek &'
<br> QakcaúLá 386 01 Strakonice-
<br> DěČ 3333135 333 ; úŘEDNi DESKA ZVEŘEJNÉNU 46.7.2020 snmum ELEKTRONIBKY ZVEREJNĚNO % 12.920 s&1murn
<br> Obec Osek,Osek 77,38601 Strakonice e-mail: starosta©obec-osek.cz,tel.: 383 392 262,mobil: 724 181 038,dat.schránka: 2223mzf

Načteno

edesky.cz/d/4044732

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz