« Najít podobné dokumenty

Obec Všechovice - Krajský úřad Olomouckého kraje - Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Modernizace mléčné farmy Všechovice“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Všechovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE.
1
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
Č.j.: KUOK 76371/2020 V Olomouci dne 8.7.2020
Sp.Zn.: KÚOK/74158/2020/OŽPZ/7289
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
Datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.stepankova@olkraj.cz
<br> Počet listů: 2
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh: 120
<br>
Dle rozdělovníku
<br> Zahájení zjišťovacího řízení a zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení
záměru „Modernizace mléčné farmy Všechovice“ – zařazeného v kategorii II <,>
bodu 114 přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
„krajský úřad“) Vám zasílá dle ust.§ 6 odst.7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále také
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) oznámení záměru „Modernizace
mléčné farmy Všechovice“ podle přílohy č.3 k citovanému zákonu a sděluje Vám <,>
že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí a informace o zahájení zjišťovacího řízení bude zveřejněna
ve smyslu § 16 odst.1 cit.zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je RenoFarma Záhoran,a.s <.>,Všechovice 50,753 53
Všechovice,IČ 26810948
<br> Dotčené územní samosprávné celky pro tento záměr jsou obec Všechovice
a Olomoucký kraj <.>
<br> Do oznámení je možné nahlížet v úřední dny na Obecním úřadě Všechovice,Odboru
životního prostředí Městského úřadu Hranice a na oddělení integrované prevence <,>
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje <.>
<br> Informaci o dni zveřejnění na úřední desce Olomouckého kraje,ve smyslu § 16
citovaného zákona naleznete na ...

Načteno

edesky.cz/d/4044731


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Všechovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz