« Najít podobné dokumenty

Obec Postřižín - Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - přípojka komunikačního vedení v obci Postřižín – silnice č. II/608, ul. Teplická, přechodná, úprava silničního provozu na silnici č. II/608

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřižín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV přech..pdf (954.9 kB)
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E
odbor správních činností a dopravy
Kojetická 1028,277 11 Neratovice
<br>
<br> Spis.zn.: MěÚN/099590/2019
AZ TRADE INVEST,s.r.o <.>
<br> IČ: 26772701
Štúrova 1701/55
<br> 140 00 Praha 4
<br> Č.j.: MěÚN/059371/2020
Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
Tel:
E-mail:
<br> XXX XXX XXX
milos.lada@neratovice.cz
<br> Neratovice dne 15.července 2020
<br> Počet stran celkem: 6
Přílohy: 2/6
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy,jako věcně a místně příslušný
úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších předpisů,přenesenou působnost,stanovenou mu ustanovením § 124 odst.1 a 6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“),a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,postupem podle § 77 zákona o silničním provozu a využití
ustanovení části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále
jen „správní řád“),vydává toto:
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY <,>
<br>
kterým se prodlužuje termín
<br>
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
(podle ustanovení § 77 z.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění)
<br>
<br>
- rekonstrukce protihlukové stěny v obci Postřižín – silnice č.II/608,ul.Teplická přechodná
úprava silničního provozu na silnici č.II/608
<br> - v katastrálním území Postřižín (726206),v obci Postřižín (538647)
<br>
<br> Článek 1
Zadavatel,zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy
<br>
<br> 1.Zadavatel: AZ TRADE INVEST,s.r.o <.>,IČ: 26772701,Štúrova 1701/55,Praha 4
<br> 2.Zhotovitel: AZ TRADE INVEST,s.r.o <.>,IČ: 26772701,Štúrova 1701/55,Praha 4.Důvodem
stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při
„rekonstrukci protihlukové stěny“ silnice II/608,parc.č.324/1 – v katastrálním území Postřižín
(726206)
<br> 3.Přechodná úprava provozu se povo...

Načteno

edesky.cz/d/4044728

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřižín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz