« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves - Svolání zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
55 Obec Nová Ves
<br> W
<br> Na základě ustanovení š 93 odst.1 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informují 0 zasedání zastupitelstva obce Nová Ves <.>
<br> Svolání zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves
<br> Místo konání: Obec Nová Ves,sál obecního úřadu č.p.1 54 Nová Ves Doba konání: 10.8.2020 od 17,00 hodin
<br> Program jednání:
<br> ]) Určení ověřovatelů zápisu (& 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele <.>
<br> 2) Schválení programu zasedání <.>
<br> 3) Zpráva o hospodaření obce v červnu 2020 <.>
<br> 4) Schválení rozpočtového opatření č.05/2020 <.>
<br> 5) Zpráva kontrolního výboru <.>
<br> 6) Schválení Veřejnoprávní smlouvy č.4/2020 s TJ XXXXX XXXX Ves,X.s <.>
<br> X) Schválení darovací smlouvy na „Prodloužení kanalizačního řadu ul.Zagarolská,Nelahozeves“,kterou paní Přinosilová daruje tento řad obci Nová Ves <.>
<br> 8) Schválení mimořádné odměny starostovi <.>
<br> 9) Diskuze <.>
<br> V obci Nová Ves dne 31.7.2020
<br> XXXXXX XXXXX,starosta Obce Nov Ves
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> adresa: 277 52 Nová Ves 154 o telefon 315 765 056.fax 315 765 063 email: ou.novaves©centrum.cz.webová prezentace: www.nova-ves.cz ICO: 00237132.DIC: CZ 00237132.bankovní účet: 0460043319/0800

Načteno

edesky.cz/d/4044725

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz