« Najít podobné dokumenty

Obec Lubenec - zápis zasedání ZO 27.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lubenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis zasedání ZO 27.5.2020
Obec Lubenec
<br> Zastupitelstvo obce Lubenec
<br> Zápis
<br> z 16.zasedání Zastupitelstva obce Lubenec,konaného dne 27.5.2020 <,>
<br> v 17:00 hodin v Kulturním domě Lubenec
<br> Přítomni: p.XXXXXXXXXXX XXXX,p.XXXXX XXXXXX,p.XXXX XXXX,p.Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX,pí Mgr.XXXXXXXXXX XXXXXX,p <.>
<br> XXXXXX XXXXX,p.XXXXX XXXXX,p.XXXXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: p.XXXXXX XXXXX
<br> X) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lubenec bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce,p.Chaloupeckým.Bylo
<br> konstatováno,že na dnešním jednání je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva) <,>
<br> takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> určení ověřovatelů a zapisovatele:
<br> P.starosta pověřil přípravou usnesení p.Bareše L <.>,ověřovatele zápisu p.Antoniho P.a p.XXXXXXXX M <.>,zapisovatele p <.>
<br> Fejfárka M.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> schválení programu:
<br> P.starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu
<br> s informací zveřejněnou na úřední desce.Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Starosta dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lubenec schvaluje následující program 16.zasedání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Kontrola usnesení
<br> 3) Schválení dodavatele zemního plynu pro obecní kotelny na období od 1.1.2022 až 1.1.2025
<br> 4) Majetkové převody obecních nemovitostí
<br> S) Různé
6) Usnesení,závěr
<br> Výsledek hlasování : Pro: 8 Proti: O
<br> Usnesení č.247/2020 bylo schváleno <.>
<br> 2) Kontrola usnesení
<br> Nebyly žádné úkoly
<br> Zdrželi se: O
<br> 3) Schválení dodavatele zemního plynu pro obecní kotelny na období od 1.1.2020 až 1.1.2025
<br> -p.starosta informoval o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele plynu,kde jediným uchazečem je stávající firma
CONTE spol.s r.o.a XXXXXXXXX ke schválení pověření starost...

Načteno

edesky.cz/d/4044723

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lubenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz