« Najít podobné dokumenty

Městys Škvorec - Veřejná vyhláška-dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu do 31.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Škvorec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška-omezení užívání pitné vody do 31.7.2020
GMW/Jawa
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1/6 XXX m Brandýs nad Labem-stará Bolest <.>,IllllllllllllllIllllllllllll| Illllllllllllllll
<br> bmlvp20vDDafg
<br> Odbor životního prostředí
<br> Váš dopis čj.: — Ze dne: 14.4.2020 Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-47071/2020-TRMKA
<br> Naše sp.zn.: OŽP-8403/2020-TRM KA
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS.Tel.: XXX XXX XXX E-mail: katerinatrmalovafg') bra ndyskocz Datum: 13.05.2020 VEREJNA WH LASKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ voov zvooovoou PRO VEŘEJNOU POTŘEBU voecícu KVĚTNICE,DOBROČOVICE,ŠKVOREC,TŘEBOHOSTICE a ÚVALY - čtvrť Radlická <.>
<br> Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem- XXXXX XXXXXXXX,jako vodoprávní úřad příslušný podle X XXX odst.2 písm.c) a 5 106 odst.1 zákona číslo 254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),v souladu s ustanovením 13“ 25 a 5 172,& 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád),v souladu s ustanovením 13" 15 zákona o vodovodech a kanalizacích,na základě návrhu společnosti Energie AG Kolín a.s <.>,se sídlem Legerova 21,280 02 Kolín,IČO: 47538457 jako provozovatele a vlastníka vodovodů pro veřejnou potřebu:
<br> OMEZUJE užívání PITNÉ voov z vooovoou v OBCÍCH KVĚTNICE,ooeaočowce,ŠKVOREC,TŘEBOHOSTICE a ÚVALY — čtvrť Radlická od 1.5.2020 do 31.7.2020 <.>
<br> Je zakázáno:
<br> Zalévání zahrádek,mytí aut,napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům <.>
<br> www.brandyskocz epodatelna © bra ndysko.cz ID datové schránkvzc5hb'1xý
<br> M ÚBN LSB-OŽP-47071/2020-TRM KA
<br> Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu kpitným a hygienickým účelům <.>
<br> V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle 9 32 odst.5 písm.d) zákona 274/2001 Sb.o vodovodech a kanaliz...

Načteno

edesky.cz/d/4044633

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Škvorec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz