« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček (Havlíčkův Brod) - Nařízení mimořádného opatření krajské hygienické stanice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení mimořádného opatření krajské hygienické stanice
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
<br> KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
<br>
<br>
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě <,>
<br> Tolstého 1914/15,586 01 Jihlava,tel.: +420 567 564 551,e-mail: podatelna@khsjih.cz,ID: 4uuai3w
<br> V Jihlavě dne 28.července 2020
<br> Č.j.: KHSV/16725/2020/JI/Ř/Říha
<br> Sp.značka: S-KHSV/167252020
<br> Počet listů/příloh: 2/0
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina
<br> se sídlem v Jihlavě č.6/2020
<br>
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) jako
<br> správní orgán věcně příslušný podle § 82 odst.1 a odst.2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně
<br> veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný podle § 69 odst.2 zákona o ochraně veřejného
<br> zdraví,nařizuje podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 ve spojení s § 85 odst.1 a 3 zákona o ochraně
<br> veřejného zdraví toto mimořádné opatření při epidemii k zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19
<br> způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2:
<br>
<br> S účinností ode dne 29.7.2020 od 00:00 hod.do odvolání se na území Kraje Vysočina s výjimkou
<br> území obcí Jihlava,Telč a všech obcí,pro které vykonávají rozšířenou působnost,nařizuje:
<br>
<br> 1.zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako
<br> je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének ve všech
<br> zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb ( tj.i ambulance praktických
<br> lékařů,odborných lékařů a nelékařů,stomatologů,lůžkových zařízení,lékáren a výdejen
<br> zdravotního materiálu a na všech pracovištích poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv
<br> dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež <.>
<br>
<br> 2.zákaz podle bodu 1.se nevztahuje na:
<br> a) děti do dvou let věku <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/4044626

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz