« Najít podobné dokumenty

Obec Nevcehle - Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky 2. a 3. října 2020 - jmenování zapisovatele a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nevcehle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
\! „Manic uxmnmcní š" 17 odst.(»)/51k.C.130 2000 Sb.(\ mlhách do
<br> /.l\lllpilcl\lC\ kraju u () nné—nů néklcrfch Akkonu \ platném méní
<br> jmenuji Alpim“ auclc okrskmc \ nlchní komisc pro \ olh) do zanslupilclstcv kraju
<br> konané \c dnech 2.u 3.říjnu 2020
<br> Volební okrsek &.1 XXXX XXXXXXXX
<br> / \
<br> XXXXX XXXX starosta obce Nevcehle
stanovení počtu členů okrskové volební komise
\n mkludc u.moxcní & li odst.1.p'xm.cl lúk.Č.1302000 Sb.o volbách
<br> do XXX nclslm k _|u a o unc-n čklcry h nikomu v lalném mění
<br> stanovu'i » volby do luslup'lclslcv k ko má \'0 dnech 2 a 3.U 13 2020
<br> očct členu okrskové \'olcbní ko níse takto:
<br> *“.zapisovatel *
<br> \' \' \cch 1 dne 30.července 2020
<br> * —v2cawgd

Načteno

edesky.cz/d/4044621

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nevcehle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz