« Najít podobné dokumenty

Obec Ctiměřice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctimeřice za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ctiměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ctimeřice za rok 2019
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_068992/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 003233/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> CTIMĚŘICE
IČ: 00509361
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Ctiměřice za rok 2019 bylo zahájeno dne 31.07.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  29.08.2019
 22.05.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Ctiměřice
<br> Ctiměřice 4
<br> 294 46 Semčice
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX
- kontrolor: XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Zástupce obce: Mgr.XXXXX XXXXXXXX - starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvě...

Načteno

edesky.cz/d/4044620

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ctiměřice
10. 04. 2021
08. 04. 2021
02. 04. 2021
02. 04. 2021
02. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ctiměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz