« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Znojmo) - Zpravodaj ročník 13 – číslo 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpravodaj ročník 13 – číslo 2/2020
ZPRAVODAJ OBCE
<br> P E T R O V I C E
<br> V partě kamarádů ze sousedství.Na Dračkách,konec 50.let <.>
Fotografii poskytl XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> ročník XX,číslo X/XXXX (duben,květen,červen 2020)
<br>
<br> Ve školním roce 2019/2020
odchází z mateřské školy šest
předškoláků <.>
<br> Zleva: XXXXXXX XXXXX,Klára
Olivová,XXXXX XXXXX,Kristýna
Závišková,XXXXXXXX XXXXX a XXXXXX
Vošmerová <.>
<br>
<br> ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> 3
<br> 34.zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 16.dubna 2020
• ZO projednalo výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele vsakovacích
<br> objektů.Nejnižší nabídku ve výši 260 022 Kč bez DPH podala společnost COLAS CZ <,>
a.s.ZO schválilo tuto firmu jako zhotovitele této zakázky a pověřilo starostku
podpisem smlouvy o dílo <.>
<br> • ZO projednalo výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele na opravu
chodníku podél místní komunikace.Nejnižší nabídku ve výši 430 808,07 Kč bez
DPH podala firma Geo-stav Valeč s.r.o.ZO schválilo tuto firmu jako zhotovitele
této zakázky a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo <.>
<br> • ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku (vodovod na pozemcích p.č <.>
1711/1,1703/3,2981 a 13 v k.ú.Petrovice u Moravského Krumlova) mezi obcí
Petrovice a vodovody a kanalizace,svazek obcí se sídlem v Třebíči,do svazku obcí
VAK Třebíč.Dále ZO schválilo Zápis o předání a převzetí majetku do hospodaření
svazku obcí VAK Třebíč <.>
<br> • ZO projednalo a schválilo nabídku Cyklo klubu Znojmo na podporu cestovního
ruchu v regionu Znojemsko.Obec Petrovice nabídne možnost bezplatné prohlídky
doškové chalupy pro zaměstnance IZS <.>
<br> • ZO projednalo žádost P.K.a schválilo záměr na prodej části pozemku p.č.1700/1
2 2o výměře cca 40 m a 6/1 o výměře cca 15 m.Záměr bude uveřejněn na úředních
<br> deskách po zákonem stanovenou dobu.Žadatel si nechá zhotovit geometrický
plán na vlastní náklady <.>
<br> • ZO vzalo na vědomí informaci starostky o přidělení dotace od Nadace ČEZ ve výši
24 900 Kč na projekt „Poří...

Načteno

edesky.cz/d/4044586

Meta

Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Petrovice (Znojmo)
29. 07. 2020
29. 07. 2020
29. 07. 2020
14. 07. 2020
14. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Petrovice (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz