« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá u Jevíčka - Zápis č. 14 ze zasedání ZO dne 27. 07. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 14 ze zasedání ZO dne 27. 07. 2020
S t r á n k a 1 | 8
<br>
<br>
<br> Obec Bělá u Jevíčka,Bělá u Jevíčka 7
<br> 569 43 Bělá u Jevíčka
<br>
Zápis
ze 14.zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka <,>
<br> konaného dne 27.7.2020 od 16:30 hodin v zasedací místnosti hasičské budovy ve Smolné
<br>
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
<br> zahájeno v 16:30 hodin starostou obce Petrem Nárožným <.>
<br> Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
<br> Bělá u Jevíčka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 17.7.2020
<br> do 27.7.2020 <.>
<br> Starosta konstatoval,že je přítomno 6 členů zastupitelstva – XXX XXX XXXXXXX je
<br> omluven (z celkového počtu X členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné
<br> (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Starosta se zeptal,zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu
<br> připomínky.Bez připomínek <.>
<br>
<br> Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis a usnesení č.13 ze zasedání ZO dne
<br> 27.5.2020 <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 Návrh byl přijat <.>
<br>
<br> 1.Schválení programu:
<br> 1.Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhl změnu
<br> v bodě č.18 – nahradit slova v k.ú.Bělá u Jevíčka slovy v k.ú.Malonín <.>
<br>
<br>
<br> Návrh programu:
<br> 1.Schválení programu <.>
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele <.>
3.Rozpočtová opatření č.3/20 a 4/3/20 <.>
4.Plán práce ZO na 2.pololetí r.2020 <.>
5.VZ – Vodovod zásobní řad Malonín – Smlouva o dílo <.>
6.Zateplení obecního domu – odnětí dotace MŽP <.>
7.VZ – Výměna oken a dveří budovy OÚ <.>
8.Přeložka distribučního zařízení – smlouva s ČEZ Distribuce a.s <.>
9.Dotace poskytnuté z Programu obnovy venkova PK <.>
10.Cenová nabídka - O...

Načteno

edesky.cz/d/4044585

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz