« Najít podobné dokumenty

Obec Vyskytná nad Jihlavou - Uzavírka ve Vyskytné nad Jihlavou o pouti 9.8.2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyskytná nad Jihlavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavírka ve Vyskytné nad Jihlavou o pouti 9.8.2020[1].pdf [2,18 MB]
| odbor dopravy | Magistrát města m
<br> Tyršova 18,Jihlava j detašované pracoviště
<br> Dle rozdělovníku
<br> | Váš dopis ze dne | číslo jednací [ vyřizuje / telefon | Jihlava SZ—MMJ/OD/35420/2020 Ing.Hynek Schimmer/ 565 593 511 29.7.2020 MMJ/OD/159802/2020—SChH UlDzJihlvp20v01w6n
<br> RozhodnuH
<br> Magistrát města Jihlavy,odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle 540 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) rozhodl podle,XXX zákona o pozemních komunikacích ve věci žádostí o povolení uzavírky pozemních komunikací výše uvedeného účastníka řízení — žadatele
<br> takto:
<br> Magistrát města Jihlavy,odbor dopravy,po projednání sPolicií ČR,Krajského ředitelství kraje Vysočina,územního odboru vnější služby,dopravního inspektorátu Jihlava (dále jen Policií ČR) a po projednání s dotčenými orgány a osobami,podle ust š 24 zákona o pozemních komunikacích a podle ust š39 vyhláškyč 104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon opozemních komunikacích,vyhovuje žádosti doručené odboru dopravy dne 29.7.2020 od účastníka řízení,kterým je firma Obec Vyskytná nad Jihlavou,Vyskytná nad Jihlavou 67,588 41 Vyskytná nad Jihlavou IČ: 00286893 zastoupená firmou Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,Hruškové Dvory 74,586 01 Jihlava,IČ 27665321 a povoluje u_zavírku úseku silnice III/11312 ve Vvskvtné nad Jihlavou obecní náves a nařizuje objížďku pro osobní a nákladní vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti tradiční pouti takto:
<br> Termín uzavírkz: silnice III/11312 od 9.8.2020 Od 8:00 dO 18:00 hOd Uzavřený úsek silnice: v úseku ve Vyskytné nad Jihlavou Délka uzavírky: cca 0,200 km
<br> Obousměrná obiížďkova' trasa pro osobní vozidla do 3,5t bude vedena takto:
<br> Bude vedena obcí Vyskytná nad Jihlavou: po bezejmenných MK obce Vyskytná nad Jihlavou Délka objízdné trasy 0,700 km <.>
<br> Obousměrná obiížďkova' trasa gro nákladní vozidla nad 3,5t bude vedena takto:
<br> 2 křiž.sil.Ill/13112 a II...

Načteno

edesky.cz/d/4044569

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vyskytná nad Jihlavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz