« Najít podobné dokumenty

Obec Lochovice - Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Cástka 4/"2020
<br> Věstník právních předpisu Středočeského kraje
<br> Strana 5-1
<br> NAŘÍZENÍ Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 <,>
<br> o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Ruda Středočeského krajejako orgán příslušný podle 5 7 á š 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení).ve znění pozdějších předpisů,a k provede- ní š" 27 odst 2 písm.b) bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,0 po- žární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,(dálejen „zákon o požární ochranč") vydává toto nařízení:
<br> Čl.1
<br> Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požám se rozumí:
<br> a) doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydro- meteorologiekého ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“,zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby <,>
<br> b) doba,po kterouje v účinnosti vyhlášení „doby zvý- šeného nebezpečí vzniku požáru“ Krajským úřadem Středočeského kraje na základě doporučení odborné- ho orgánu (např.Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,Odbom životního prostředí a zemědělství apod.)„
<br> c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin,obilovin,slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování (dálejen „období sklizně“)') <.>
<br> Čl.2
<br> Informační povinnost
<br> Informaci o začátku a ukončení období zvýšeného ne- bezpečí vzníku požáru dle čl.1 písm.a) a b) uveřejňuje Kraj- ský úřad Středočeského kraje na úřední desce krajského úřa- du.O dosažení stupně rizika nebezpečí požáru a vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požámjsou obce informo— vány cestou Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.Dotčené obecní úřady zveřejní informaci o dosaženém stupni rizika nebezpečí požáru či vyhlášení doby zvýšeného nebez-
<br> pečí vzniku požáru a o závaznosti tohoto nařízení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Čl.3 Místo zvýšeného požárního nebezpečí
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/4044567

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lochovice
27. 07. 2020
27. 07. 2020
24. 07. 2020
24. 07. 2020
02. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz