« Najít podobné dokumenty

Obec Dambořice - Záměr obce č. 9/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dambořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce č. 9/2020
ZÁMĚR OBCE č.9/2020
<br> Podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesení Rady obce zveřejňuje Obec Dambořice záměr na:
<br> pronájem nemovitostí (pacht pozemku),dle níže uvedené specifikace:
<br> — pozemek p.č.st.381/2 KN (o výměře 108 m2) zasmvěná plocha a nádvoří k.ú.Dambořice,obec Dambořice <.>
<br> Bližší informace poskytuje: Obecní úřad Dambořice (tel.518 631 325„ 725 111 174)
<br> Vyvěšeno dne: M
<br> OBEC DAMBORIC! Pod Kostelem se,sss 35 DAMBOŘICE Sňato dne' IČ: mas-isna,mc: czenamn ' —— m
<br> lng.Zb něk Pastyřík starost obce Dambořice

Načteno

edesky.cz/d/4044566

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dambořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz