« Najít podobné dokumenty

Praha 18 - Výběrové řízení na prodej bytu Vratimovská 484/16

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 18.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nabídka
Nabídka na odkoupení bytu v Praze – Letňanech
<br> Byt nabízený MČ Praha – Letňany k prodeji
<br> ulice: Vratimovská číslo popisné: 484
<br> podlaží: 6 číslo bytu: 16
<br> Spoluvlastnický podíl: 559/51435 počet místností: 2+1
<br> Byt je opotřeben úměrně k délce jeho užívání s předpokladem oprav <.>
<br> Uchazeč o nabízený byt:
<br> Jméno: Příjmení:
<br> trvalé bydliště:
<br>
<br> Rodné číslo:
<br> telefon:
<br> kontaktní adresa:
<br> e-mailová adresa:
<br> státní občanství: stav:
<br> Nabízená částka na odkoupení bytu………………………………….Kč <.>
<br> slovy:………………………………………………………………………………………… Kč
<br> K nabídce přiložte doklad o složení vádia ve výši 30.000,- Kč a zde uveďte číslo účtu,na které má
<br> být vádium v případě neakceptování nabídky vráceno:………….<.> …………………………………
<br> Čestně prohlašuji,že
<br>  mám vypořádané závazky vůči Praze 18 <,>
<br>  jsem si nabízenou bytovou jednotku prohlédl/a a seznámil/a se s jejím stavem <.>
Zavazuji se,že
<br>  do 14 dní od výzvy k podpisu kupní smlouvy na předmětný byt tuto smlouvu uzavřu <.>
V případě,že se tak nestane,beru na vědomí a souhlasím s tím,že složené vádium propadá
<br> ve prospěch Městské části Praha 18 <.>
<br>  budu byt užívat řádně <.>
<br>
Potvrzuji,že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé,v případě zjištění nepravdivosti údajů beru
<br> na vědomí a souhlasím s tím,že bude moje nabídka vyřazena a složené vádium propadne ve prospěch
<br> MČ Praha 18 <.>
<br> V případě uzavření smlouvy v důsledku mnou uvedených nepravdivých údajů na tomto listě <,>
<br> přiznávám MČ Praha 18 právo dle platných právních předpisů od uzavřené kupní smlouvy odstoupit
<br> a rovněž MČ Praha 18 uhradím škodu tímto vzniklou <.>
<br> Souhlasím,aby veškeré informace obsažené v této nabídce se staly součástí jednání RMČ Praha 18
<br> a byly zveřejněny <.>
<br>
<br> V Praze dne
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………
<br> Podpis zájemce
nabídka
Nabídka na odkoupení bytu v Praze – Letňanech
<br> Byt nabízený MČ Praha – Letňany k prodeji
<br> ulice: Vratimovská
číslo popisné: 484
<br> podlaží: 6
číslo bytu: 16
<br> Spoluvlastnický podíl: 559/51435
počet místností: 2+1
<br> Byt je opotřeben úměrně k délce jeho užívání s předpokladem oprav <.>
<br> Uchazeč o nabízený byt:
<br> Jméno:
Příjmení:
<br> trvalé bydliště:
<br>
Rodné číslo:
<br>
telefon:
<br> kontaktní adresa:
<br> e-mailová adresa:
<br> státní občanství: stav:
<br> Nabízená částka na odkoupení bytu………………………………….Kč <.>
<br> slovy:………………………………………………………………………………………… Kč
<br> K nabídce přiložte doklad o složení vádia ve výši 30.000,- Kč a zde uveďte číslo účtu,na které má být vádium v případě neakceptování nabídky vráceno:………….<.> …………………………………
<br> Čestně prohlašuji,že
<br> · mám vypořádané závazky vůči Praze 18 <,>
<br> · jsem si nabízenou bytovou jednotku prohlédl/a a seznámil/a se s jejím stavem <.>
<br> Zavazuji se,že
<br> · do 14 dní od výzvy k podpisu kupní smlouvy na předmětný byt tuto smlouvu uzavřu.V případě,že se tak nestane,beru na vědomí a souhlasím s tím,že složené vádium propadá ve prospěch Městské části Praha 18 <.>
<br> · budu byt užívat řádně <.>
<br> Potvrzuji,že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé,v případě zjištění nepravdivosti údajů beru na vědomí a souhlasím s tím,že bude moje nabídka vyřazena a složené vádium propadne ve prospěch MČ Praha 18 <.>
V případě uzavření smlouvy v důsledku mnou uvedených nepravdivých údajů na tomto listě,přiznávám MČ Praha 18 právo dle platných právních předpisů od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a rovněž MČ Praha 18 uhradím škodu tímto vzniklou <.>
Souhlasím,aby veškeré informace obsažené v této nabídce se staly součástí jednání RMČ Praha 18
<br> a byly zveřejněny <.>
<br> V Praze dne
<br> …………………………………
<br> Podpis zájemce
výběrové řízení
Městská část Praha 18 *MC18X00C8C99*
vyhlašuje č.j.20135/2020 OSM
<br> V Praze dne 30.července 2020
<br> Výběrové řízení na prodej bytu
<br> číslo bytu: 16 podlaží: 6 č.p.domu: 484
<br> ulice: Vratimovská Praha – Letňany
<br> spoluvlastnický
<br> podíl: 559/51435
<br> výměra oceňované jednotky: 55,90 m2 počet místností: 2+1
<br> Minimální nabídka je stanovena 3.000.000 Kč
<br> Byt je opotřeben úměrně k délce jeho užívání s předpokladem oprav <.>
<br> Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18ti let,které jsou občany členských zemí EU,či
<br> osoby právnické založené podle českého právního řádu se sídlem na území České republiky <.>
<br>
<br> Uchazeč o prodej uvedeného bytu podá svou nabídku do podatelny na adresu:
<br> Úřad městské části Praha 18,odbor OSM,Bechyňská 639,199 00 Praha – Letňany
<br>
<br> Uzávěrka výběrového řízení je dne: 2.října 2020
<br>
<br> Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s uvedením celého jména a zpáteční adresy na zadní straně obálky,na
<br> čelní straně obálky bude výrazný nápis „NEOTVÍRAT“ a stanovené heslo 484/16 <.>
<br> Otevírání obálek bude za účasti přihlášených zájemců v místnosti 3.02 dne 7.října 2020 od 15,30 hod <.>
<br>
<br> O výběru uchazeče rozhodne Rada MČ Praha 18 na svém nejbližším jednání po otevírání obálek na základě kritéria
<br> hodnocení nabídek:
<br> Upřednostněn bude uchazeč,který nabídne nejvyšší prodejní cenu <.>
<br>
<br> V případě rovnosti nabídek bude:
<br> 1) upřednostněn uchazeč,který podal svou nabídku dříve dle data a času razítka podatelny
<br> 2) v případě stejné výše cenové nabídky,data a času podání bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení
<br> Vyhlašovatel si ponechává právo žádného uchazeče nevybrat,případně kdykoliv zrušit toto výběrové řízení <.>
<br> Nabídka musí být kompletně a řádně vyplněna na předepsaném formuláři.Formulář je k vyzvednutí na Úřadu MČ
<br> Praha 18,odbor OSM,kancelář 3.02,II.patro,nebo na www.letnany.cz
<br> Vádium ve výši 30.000,- Kč musí být př...
výběrové řízení
Městská část Praha 18 *MC18X00C8C99* vyhlašuje č.j.20135/2020 OSM
V Praze dne 30.července 2020
<br> Výběrové řízení na prodej bytu
<br> číslo bytu: 16
podlaží: 6
č.p.domu: 484
<br> ulice: Vratimovská
Praha – Letňany
<br> spoluvlastnický podíl: 559/51435
výměra oceňované jednotky: 55,90 m2
počet místností: 2+1
<br> Minimální nabídka je stanovena 3.000.000 Kč
<br> Byt je opotřeben úměrně k délce jeho užívání s předpokladem oprav <.>
<br> Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18ti let,které jsou občany členských zemí EU,či osoby právnické založené podle českého právního řádu se sídlem na území České republiky <.>
Uchazeč o prodej uvedeného bytu podá svou nabídku do podatelny na adresu:
<br> Úřad městské části Praha 18,odbor OSM,Bechyňská 639,199 00 Praha – Letňany
<br> Uzávěrka výběrového řízení je dne: 2.října 2020
Nabídka bude doručena v uzavřené obálce s uvedením celého jména a zpáteční adresy na zadní straně obálky,na čelní straně obálky bude výrazný nápis „NEOTVÍRAT“ a stanovené heslo 484/16 <.>
Otevírání obálek bude za účasti přihlášených zájemců v místnosti 3.02 dne 7.října 2020 od 15,30 hod <.>
O výběru uchazeče rozhodne Rada MČ Praha 18 na svém nejbližším jednání po otevírání obálek na základě kritéria hodnocení nabídek:
<br> Upřednostněn bude uchazeč,který nabídne nejvyšší prodejní cenu <.>
<br> V případě rovnosti nabídek bude:
<br> 1) upřednostněn uchazeč,který podal svou nabídku dříve dle data a času razítka podatelny
<br> 2) v případě stejné výše cenové nabídky,data a času podání bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení
Vyhlašovatel si ponechává právo žádného uchazeče nevybrat,případně kdykoliv zrušit toto výběrové řízení <.>
<br> Nabídka musí být kompletně a řádně vyplněna na předepsaném formuláři.Formulář je k vyzvednutí na Úřadu MČ Praha 18,odbor OSM,kancelář 3.02,II.patro,nebo na www.letnany.cz
Vádium ve výši 30.000,- Kč musí být připsáno na účet 107-5124370217/0100 s variabilní symbolem 91048416 a uvedením jména vkladat...

Načteno

edesky.cz/d/4044381

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání   Prodej   Veřejná zakázka   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 18      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz