« Najít podobné dokumenty

Obec Bohunice - Závěrečný účet 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2019
Obec Bohunice
<br> Závěrečný účet za rok 2019
Sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Bohunice
<br> Bohunice
<br> 38422 Bohunice
<br> 00582972
<br> Obec
<br> Telefon 602257539
<br> E-mail maro@wo.cz
<br> Obec Bohunice Závěrečný účet za rok 2019
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.350
<br>
<br> Obec Bohunice
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.350 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 204 958,88 190 000,00 204 959,00 0,12107,87 100,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 5 094,55 8 000,00 8 000,00 2 905,4563,68 63,681112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 0,00 9 000,00 0,00 0,000,00 0,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 167 529,75 150 000,00 167 530,00 0,25111,69 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 365 456,95 340 000,00 365 457,00 0,05107,49 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 6 950,00 8 000,00 8 000,00 1 050,0086,88 86,881340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 600,00 900,00 900,00 300,0066,67 66...

Načteno

edesky.cz/d/4044366

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz