« Najít podobné dokumenty

Obec Skřinářov - SVK Žďársko - zápis a usnesení ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 30. 6. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřinářov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE  OTEVŘÍT
Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko,Vodárenská 2,Žďár nad Sázavou
<br> ZÁPIS a USNESENÍ
<br> ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 30.6.2020 Úvodem jednání,které se konalo v sídle SVK Žďársko,bylo předsednictvo SVK Žďársko (P-SVK) informováno o činnosti K-SVK,o jednáních se členskými obcemi,VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK <.>
<br> Následně byl projednán a schválen program zasedání,navržený kanceláří SVK Žďársko (K—SVK) — viz následující body l.) — ll.).Hlasovalo: 6 členů P-SVK — viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno <.>
<br> Hlasování: Pro — Proti — Zdržel se 1.) Kontrola usnesení P—SVK ze dne 11.6.2020
<br> P-SVK vzala na vědomí plnění usnesení ze dne 11.6.2020 (a z 28.S.) a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech,které trvají.6 - 0 - 0
<br> 2.) Rozpočtové opatření č.1 12020
<br> P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č.1 ! 2020,kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Zďársko na rok 2020 takto:
<br> V příjmech: 9.905.849,-Kč Ve výdajích: 9.905.849,-Kč 6 - 0 - ()
<br> s.) Vyřazení maietku SVK Žďársko
<br> a) Vyřazení nedokončeného dlouhodobého maietku — přeúčtování do nákladů
<br> P-SVK schválilo,dle návrhu komise ve složení p.A.Váša,Ing.R.Zlesák,p.M.Šmarda <,>
<br> vyřazení z evidence majetku SVK formou přeúčtování do nákladů takto:
<br> č.162: ČOV Osová Bítýška — technologický posudek,zaměření,inženýrská činnost,správní
<br> poplatky; náklad: 193.158,- Kč bez DPH
<br> č.315: RV Račice _ přívodní řad,napojení na Dlouhé — projektová dokumentace,inženýrská
<br> činnost,správní poplatky; náklad: 212.3 05,= Kč bez DPH
<br> č.403: VDJ Nová Ves u Heřmanova * R přívodního kabelu NN _ projektová dokumentace <,>
<br> inženýrská činnost,správní poplatky; náklad: 10.810,- Kč bez DPH
<br> č.427: Velké Meziříčí — NK Amerika — projektová dokumentace,inženýrská činnost,správní
<br> poplatky; náklad: 252.760,— Kč bez DPH
<br> č.499: XXXXXX * RV,pramenní jímka Mrázek — inženýrská činno...

Načteno

edesky.cz/d/4044331

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřinářov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz