« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá u Jevíčka - Usnesení č. 14 ze zasedání ZO dne 27. 07. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 14 ze zasedání ZO dne 27. 07. 2020
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Usnesení č.14 ze zasedání ZO Bělá u Jevíčka dne 27.7.2020
<br>
<br>
<br>
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br>
<br> 1) zápis a usnesení č.13 ze zasedání ZO dne 27.5.2020
2) program 14.zasedání ZO
3) rozpočtová opatření č.3/20 a č.4/3/20
4) Plán práce ZO Bělá u Jevíčka na 2.pololetí roku 2020
5) Smlouvu o dílo s firmou Building Expert s.r.o <.>,V zářezu 902/4,158 00 Praha 5 <,>
<br> IČ: 02685183 na zhotovení díla Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řad Malonín
6) v rámci veřejné zakázky „Výměna oken a dveří budovy Obecního úřadu Bělá
<br> u Jevíčka čp.7“ na základě doporučení komise cenově nejvýhodnější nabídku od
<br> fy Window Holding a.s <.>,Hlavní 456,250 89 Lázně Toušeň,IČ: 28436024 za
<br> cenu 626.147,17 Kč včetně DPH <.>
<br> 7) Smlouvu o dílo s firmou Window Holding a.s <.>,Hlavní 456,Lázně Toušeň,IČ:
<br> 28436024 na zhotovení díla „Výměna oken a dveří budovy Obecního úřadu Bělá
<br> u Jevíčka čp.7“
8) Smlouvu č.Z_S14_12_8120075230 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
<br> distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ
<br> Distribuce,a.s <.>,Děčín,IČ: 24729035
<br> 9) Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
pro r.2020,evidenční číslo smlouvy OŽPZ/20/22628 ve výši 80.000,- Kč na akci
<br> Rozšíření veřejného osvětlení
<br> 10) Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
pro r.2020,evidenční číslo smlouvy OŽPZ/20/22861 ve výši 39.400,- na podporu
<br> provozu obchodu
<br> 11) cenovou nabídku fy XXXXXX XXXXXXXX,Hofmanova XXX,XXX XX Jičín,IČ:
72814071 na opravu pomníku padlým v Bělé u Jevíčka za cenu 23.000,- Kč
<br> 12) schvaluje Smlouvu o poskytování služeb „Hlášení rozhlasu“ s firmou
URBITECH s.r.o <.>,Jalubí 453,687 05 Jalubí,IČ: 04572106
<br> 13) studii „Venkovní zázemí kulturního domu a venkovní sportoviště“
14) zpracování projektové dokumentace pro jednotlivé stavební objekty dle studie
<br> „Venkovní zázemí kulturní...

Načteno

edesky.cz/d/4044271

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělá u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz