« Najít podobné dokumenty

Obec Benešov - Územní plán po změně č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha N4
ZÁZNAM o ÚČINNOSTI
Příloha 2 N2

Příloha N2
Příloha 2 N1
\
<br> ' „ „ „ *! si „na \ Ě i\lcnw CH" I ".h-hnul.n na
<br>.iw „ „M.: „.o/„m ll.<.> „ IIÍÍ \% Ill.„\ ) %.<.>
<br> MI ort/'Kuvx.<.>.<.> u.<.> <.>,\wťýx.)x ďav
<br> „%
<br> $$$ /o
<br> z.<.> —& A
<br> v ?.uwu /
<br> (%
<br> <.>
<br> m
<br> “o m.xxxxx „
<br> %s %; /? mm
<br> E\ “in—\
<br> “& H &
<br> „.'wmw
<br> m
<br> 9 / 9 234.<.> B
<br> »
<br> )—(w)—(w)—(\)—
<br> m N V W 0 n,DA N N O S „_
<br> % % HHV“
Úplné znění ZDE v příloze
1
<br>
<br>
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> B E N E Š O V
<br>
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,spol.s r.o <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,spol.s r.o.e-mail: navratil@usbrno.cz
<br> 602 00 Brno,Příkop 8
tel.: +420 545 175 795
<br> +420 545 175 895
fax: +420 545 175 892
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Akce: ÚZEMNÍ PLÁN BENEŠOV
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
<br> PO VYDÁNÍ
ZMĚNY Č.1
<br> Evidenční číslo: 218 – 001 – 829
<br> Pořizovatel: Městský úřad Boskovice,odbor regionálního rozvoje
<br> Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno,spol.s r.o.www.usbrno.cz
<br> Jednatelé
společnosti:
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Projektanti:
urbanismus,architektura Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
dopravní řešení Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br> vodní hospodářství Ing.XXXXX XXXXXX
<br> energetika,spoje
<br> ekologie,životní prostředí Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> ochrana ZPF,PUPFL
<br> grafické práce XXXXXX XXXXXXXXX
<br> spolupráce
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing arch.XXX XXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Datum: prosinec XXXX
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který změnu č.1 ÚP vydal : Zastupitelstvo obce Benešov
<br> Datum nabytí účinnosti :
<br> Pořizovatel :
Městský úřad Boskovice,Odbor výstavby a územního
<br> plánování,Masarykovo nám.1/2,68018 Boskovice
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
Jméno a příjmení :
<br>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Funkce :
referentka územního plánování
<br> Podpis :
<br>
Razítko :
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:
<br> VYMEZENÍ POUŽITÝCH POJMŮ 7
<br> 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 7
<br> 2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 7
<br> 2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 7
<br> 2.2 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODN...

Načteno

edesky.cz/d/4044207

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz