« Najít podobné dokumenty

Město Vratimov - Rozhodnutí č. 639/20/VH společné povolení souboru staveb "Prodloužení splaškové kanalizace včetně 20 kanalizačních přípojek, k.ú. Vratimov - Magistrát města Ostravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vratimov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí č. 639/20/VH společné povolení souboru staveb "Prodloužení splaškové kanalizace včetně 20 kanalizačních přípojek, k.ú. Vratimov - Magistrát města Ostravy
1/14
<br> Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí
<br> Vaše značka: neuvedena PhDr.XXXXX XXXXXXX
<br> Ze dne: XX.dubna XXXX lC XXXXXXXX
<br> Č.j.: Sh/íO/393288/20/OZP/Pls Collo-louky 1557
<br> Sp.zn.: S-SMO/l90328/20/OŽP/10 738 0! Frýdek - \flístek prostřednictvím
<br> Vyřizuje: lng.Polcsová lng.XXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX W XXXXXXXX
<br> E—mail: |polesova©oslravacz Kunčičky u Bašky 334
<br> 739 01 Baška Datum: 30.červenec 2020
<br> ROZHODNUTÍ č.639/20/VH
<br> o společném povolení,kterým se schvaluje stavební záměr souboru staveb.Výroková část:
<br> Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy,jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle 5 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle & 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů ajako příslušný speciální stavební úřad dle 5 15 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a dle © 15 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,po provedeném řízení dle š 94j — Š 94p zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,a dle 5 115 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> vyd ává
<br> společné povolení,kterým se stavebníkovi,kterým je PhDr.XXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,se sídlem podnikání Cello—louky 1557,738 01 Frýdek - Místek,IČ 44930712,schvaluje stavební záměr souboru staveb „Prodloužení splaškové kanalizace včetně 20 kanalizačních přípojek,k.ú.Vratimov“ dle Š' 94p odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,dle projednané a ověřené projektové dokumentace,kterou vypracoval pan lng.XXXXXXXX XXXXX,Kunčičky u Bašký XXX,XXX...

Načteno

edesky.cz/d/4043784

Meta

Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vratimov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz