« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru vzdělávací politiky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - vrchní ministerský rada - ředitel/ka odboru vzdělávací politiky
Volné místo - vrchní ministerský XXXX - ředitel/ka odboru vzdělávací politiky,MŠMT ČRČ.j.: MSMT-31611/2020-2    
Oznámení o vyhlášení prvního kola výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru vzdělávací politiky v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje v souladu s § 57 odst.3 zákona první kolo výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru vzdělávací politiky v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0001190S,v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády č.1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby <.>
9 – Školství,mládež a tělovýchova <.>
Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.září 2020 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 16. platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
koordinaci přípravy a podíl na tvorbě zastřešujících koncepčních a strategických dokumentů v oblasti vzdělávací politiky na národní úrovni;
koordinaci a podíl na monitoringu implementace a evaluace zastřešujících koncepčních a strategických dokumentů v oblasti vzdělávací politiky na národní úrovni;
koordinaci implementačních karet navazujících na Strategii vzdělávací politiky 2030+;
analýzu národních i nadnárodních koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání;
koordinaci mezirezortních agend,které jsou průřezové napříč jednotlivými sekcemi MŠMT;
reflexi strategických a koncepčních materiálů v oblasti vzdělávací politiky vznikajících v rezortu MŠMT,ústředních orgánech státní správy a dalších platformách;
zajištění koordinace individuálních projektů systémových (dále jen „IPs“) realizovaných v rámci Operačního progra...

Načteno

edesky.cz/d/4043501

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz