« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání
Volné místo - vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru středního,vyššího odborného a dalšího vzdělávání,MŠMT ČRČ.j.: MSMT-31638/2020-2    
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru středního,vyššího odborného a dalšího vzdělávání v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje v souladu s § 57 odst.3 zákona první kolo výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ka odboru středního,vyššího odborného a dalšího vzdělávání Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0001189S,v níže uvedeném oboru služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby <.>
9 – Školství,mládež a tělovýchova <.>
Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.září 2020 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 15. platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
odpovědnost za koncepci přijímání ke vzdělávání,ukončování středního a vyššího odborného vzdělávání a uznávání zahraničního vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),a prováděcích vyhlášek;
odpovědnost za koncepci a rozvoj všeobecného vzdělávání a obecné přípravy podle zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),a prováděcích vyhlášek,včetně tvorby a inovace vzdělávacích programů;
odpovědnost za koncepci a rozvoj středního odborného vzdělávání,vzdělávání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský...

Načteno

edesky.cz/d/4043500

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz