« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení realizace vzdělávací politiky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení realizace vzdělávací politiky
Volné místo - vrchní ministerský XXXX - vedoucí oddělení realizace vzdělávací politiky,MŠMT ČRČ.j.: MSMT-31606/2020-2    
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení realizace vzdělávací politiky v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy
Datum: 31.července 2020
Státní tajemník v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje podle § 58 odst.2 zákona první kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa vrchní ministerský XXXX - vedoucí oddělení realizace vzdělávací politiky v odboru vzdělávací politiky v Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy,kód služebního místa MSMT0001185S,v níže uvedeném oboru státní služby podle nařízení vlády č.1/2019 Sb <.>,o oborech státní služby:
9 – Školství,mládež a tělovýchova <.>
Místem výkonu služby je Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou [1].Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15.září 2020 nebo dle dohody.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
Služba zahrnuje zejména:
-       řízení rozvoje a naplňování Strategie digitálního vzdělávání;
-       reflexi a sledování trendů v oblasti digitalizace v rezortu MŠMT,ústředních orgánech státní správy a dalších platformách;
-       zajištění koordinace individuálních projektů systémových (dále jen „IPs“) realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání,metodické vedení,podporu IPs při naplňování věcného obsahu projektů a implementace výstupů IPs;
-       sledování trendů a inovací ve vzdělávání;
-       spolupráci a podíl na přípravě plánu hlavních úkolů Národního pedagogického institutu a Cermatu;
-       vyhodnocování činností Národního pedagogického institutu a Cermatu s ohledem na Strategii vzdělávací politiky 2030+;
-       metodickou podpor...

Načteno

edesky.cz/d/4043499

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz