« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
MMB/0310344/2020 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemků: p.č.3570 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 7338 m2 p.č.3571/1 orná půda o výměře 24853 m2 p.č.3572 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 6499 m2 p.č.3573 orná půda o výměře 19850 m2 p.č.3577 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 523 m2 p.č.3582 orná půda o výměře 110909 m2 p.č.3583 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 2179 m2 p.č.3584/1 orná půda o výměře 96502 m2 p.č.3584/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2 p.č.3585 orná půda o výměře 201839 m2 p.č.3587/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 1191 m2 p.č.3599 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 1455 m2 p.č.3600 ostatní plocha,jiná plocha o výměře: 755 m2 p.č.3601/1 orná půda o výměře 306556 m2 p.č.3601/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1768 m2 p.č.3601/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2 p.č.3601/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2 p.č.3601/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2 p.č.3601/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2 p.č.3601/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2 p.č.3601/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2 p.č.3601/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223 m2 p.č.3601/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 ni 2 p.č.3601/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2 p.č.3601/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2 p.č.3601/14 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2 p.č.3601/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2 p.č.3601/16 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2 p.č.3602 orná půda o výměře 87161 m2 p.č.3604 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 484 m2 p.č.3607 orná půda o výměře 17586 m...

Načteno

edesky.cz/d/4043369

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz