« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat,směnit, darovat, pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat,směnit, darovat, pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit nemovitý majetek
[ estske óástih města Brna 1 Uřad m Brno jih \
<br> Marianske n
<br>.DOSLO
<br> _04
<br> 30
<br> am 13 (517me
<br> -[]7— 2020
<br> Oájícíďílzf
<br> -.__._--»-—
<br> Micha: „!“—“f***"
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> MMB/ 03 10344/2020
<br> Záměr obce prodat.sn_1ěnit.darovat,pronaimout.pronachtovat nebo vvpůičit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako u'prosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> 1 <.>
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> OOOOOOCOOOOOOIO.<.>
<br> p.č.3570."3571/1 '.3572 “.3573.'.3577 '.3582.".3583.“.3584/1.".3584/3 '.3585 p.č.3587/1 '.3599 p.č.3600 '.3601/1 p.č.3601/3 ".3601/4 p.č.3601/5 '.3601/6 p.č.3601/7.".3601/8 p.č.3601/9
<br> “.3602 p.č.3604 '.3607 p.č.3620/1
<br> prodej pozemků:
<br> ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 7338 m2
<br> orná půda ostatní plocha,jiná plocha orná půda
<br> ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> orná půda
<br> ostatní plocha,jiná plocha orná půda
<br> zastavěná plocha a nádvoří orná půda
<br> ostatní plocha,jiná plocha ostatní plocha,jiná plocha ostatní plocha,jiná plocha orná půda
<br> zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří
<br>.3601/10 zastavěná plocha a nádvoří “.3601/11 zastavěná plocha a nádvoří.3601/12 zastavěná plocha a nádvoří “.3601/13 zastavěná plocha a nádvoří.3601/14 zastavěná plocha a nádvoří “.3601115 zastavěná plocha a nádvoří.3601/16 zastavěná plocha a nádvoří
<br> orná půda ostatní plocha,jiná plocha orná půda orná půda
<br> '.3620/17 orná půda
<br> p.č.3620/18 orná půda
<br> ".<.> 3620/19 orná půda
<br> p.č.3620/22 ostatní plocha,Jiná plocha
<br> p.č.3622/3 ostatní plocha,neplodná půda
<br> o výmě...

Načteno

edesky.cz/d/4043365

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz