« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 099/2020 OD vedoucí Referátu TAXI

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_099_2020_OD_vedouci_Referatu_TAXI_ke_zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.099/2020
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> v e d o u c í R e f e r á t u T A X I
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> s místem výkonu práce: pracoviště Magistrátu města Brna
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> Zajišťuje výkon státní správy v oblasti taxislužby.Provádí příslušné kontroly vyplývající z působnosti referátu <.>
<br> Řídí Referát TAXI a zodpovídá za výkon činností daných tomuto referátu Organizačním řádem MMB <.>
<br>
<br> Bližší informace o druhu práce Vám podá: Ing.XXXXXX XXXXX – vedoucí Oddělení dopravního a drážního
<br> správního úřadu,tel.: 778 751 557,e-mail: marko.stefan@brno.cz
<br>
<br> Platové podmínky: platová třída 10 – základní platový tarif od 21.260,- Kč do 31.240,- dle započitatelné
<br> praxe + příplatek za vedení + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu <,>
<br>  orientace v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti,zejména:
<br> - zákon č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,v platném znění <,>
<br> - zákon č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění <,>
<br> - zákon č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění <,>
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br>  velmi dobré organizační a komunikační schopnosti <,>
<br>  vysoké pracovní nasazení,odpovědnost,pečlivost,spolehlivost,flexibilita,samostatnost,psychická
<br> odolnost,asertivita <,>
<br>  uživatelská znalost práce na PC – Word,Excel,Internet,O...

Načteno

edesky.cz/d/4042860

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz