« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Výzva č. 38 ZS ITI_Podpora cyklodopravy VII (IROP_SC 1.2)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva_c.38_ZS_ITI_IROP_1.2_Cyklodoprava_VII_zmena_KOMPLET_P.pdf
Strana 1 z 7
<br>
<br>
<br>
Statutární město Brno
jako zprostředkující subjekt ITI Brněnské metropolitní oblasti pro
<br> uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI)
<br>
oznamuje
změny v 38.výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
<br>
PODPORA CYKLODOPRAVY VII
<br>
VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č.50 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA –
<br> INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“
<br>
A VE VAZBĚ NA VÝZVU NOSITELE INTEGROVANÉ STRATEGIE BRNĚNSKÉ
METROPOLITNÍ OBLASTI Č.65 „PODPORA CYKLODOPRAVY VII“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přehled změn k datu 30.07.2020
<br> Položka Popis změny Zdůvodnění změny
<br> Podpora:
Celková částka
dotace z
Evropského
fondu pro
regionální
rozvoj a
státního
rozpočtu pro
výzvu
<br> Navýšení u položek:
Evropský fond pro
regionální rozvoj: o 8 515
728,16 Kč,tedy
z 16 984 271,84 Kč na
25 500 000 Kč
Státní rozpočet: o 500 925
Kč z maximálně 999 075 Kč
na maximálně 1 500 000 Kč
<br> Do výzvy se přihlásili žadatelé s projektovými
záměry,které v souhrnu požadují vyšší finanční
alokaci,než která byla alokována jak ve výzvě
nositele,tak ve výzvě ZS ITI.Z tohoto důvodu
schválil Řídicí výbor ITI navýšení finanční alokace
této výzvy.Navýšení podpory se týká jak celkové
částky dotace z Evropského fondu pro regionální
rozvoj,tak částky ze státního rozpočtu pro tuto
výzvu.Navýšení podpory se promítá jak do výzvy
nositele,XXX do výzvy ZS ITI <.>
<br>
<br>
<br> Strana 2 z 7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Identifikace výzvy
<br> Operační program Integrovaný regionální operační program
<br> Specifický cíl IROP SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
<br> Číslo výzvy ŘO IROP 50
<br> Číslo výzvy nositele ITI 65
<br> Číslo výzvy ZS ITI 38
<br> Opatření integrované strategie A.6: Cyklistická a pěší doprava
<br> Podopatření integrované strategie Není relevantní
<br> Druh výzvy Kolová
<br> Termíny
<br> Datum a čas vyhlášení výzvy ZS ITI 11.3.2020,12.00 hod <.>
<br> Datum a čas zpřístupnění
formuláře žádosti o podporu
v MS2014+
<br> 11.3.2...

Načteno

edesky.cz/d/4042859

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz