« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Výzva č. 39 ZS ITI Výstavba a modernizace přestupních terminálů V (b)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva_c.39_ZS_ITI_IROP_1.2_Terminaly_zmena_KOMPLET_P.pdf
Strana 1 z 7
<br>
<br>
<br>
Statutární město Brno
jako zprostředkující subjekt ITI Brněnské metropolitní oblasti pro
<br> uplatňování nástroje Integrované územní investice (ITI)
<br>
oznamuje
změny v 39.výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
<br>
<br>
VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ V (B)
<br>
VE VAZBĚ NA VÝZVU ŘO IROP Č.50 „UDRŽITELNÁ DOPRAVA
– INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI“
<br>
A VE VAZBĚ NA VÝZVU NOSITELE INTEGROVANÉ STRATEGIE BRNĚNSKÉ
<br> METROPOLITNÍ OBLASTI Č.67 „VÝSTAVBA A MODERNIZACE
PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ V (B)“
<br>
<br>
<br>
<br>
Přehled změn k datu 30.07.2020
<br> Položka Popis změny Zdůvodnění změny
<br> Podpora:
Celková částka
dotace z
Evropského
fondu pro
regionální
rozvoj a
státního
rozpočtu pro
výzvu
<br> Navýšení u položek:
Evropský fond pro
regionální rozvoj: o 19 492
600 Kč,tedy z 50 000 000
Kč na 69 492 600 Kč
Státní rozpočet: o 1 146
623 Kč z maximálně 2 941
177 Kč na maximálně 4 087
800 Kč
<br> Do výzvy se přihlásili žadatelé s projektovými
záměry,které v souhrnu požadují vyšší finanční
alokaci,než která byla alokována jak ve výzvě
nositele,tak ve výzvě ZS ITI.Z tohoto důvodu
schválil Řídicí výbor ITI navýšení finanční alokace
této výzvy.Navýšení podpory se týká jak celkové
částky dotace z Evropského fondu pro regionální
rozvoj,tak částky ze státního rozpočtu pro tuto
výzvu.Navýšení podpory se promítá jak do výzvy
nositele,XXX do výzvy ZS ITI <.>
<br>
<br>
<br> Strana 2 z 7
<br>
<br>
<br>
Identifikace výzvy
<br> Operační program Integrovaný regionální operační program
<br> Specifický cíl IROP SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
<br> Číslo výzvy ŘO IROP 50
<br> Číslo výzvy nositele ITI 67
<br> Číslo výzvy ZS ITI 39
<br> Opatření integrované strategie A.1: Terminály veřejné dopravy a systémy P+R
<br> Podopatření integrované strategie Není relevantní
<br> Druh výzvy průběžná
<br> Termíny
<br> Datum a čas vyhlášení výzvy
ZS ITI
<br> 11.3.2020,12.00 hod <.>
<br> Datum a čas z...

Načteno

edesky.cz/d/4042858

Meta

Rozpočet   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz