« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Mimořádné opatření KHS - roušky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
<br> JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
<br> V Českých Budějovicích dne 27.7.2020
<br> č.j.: KHSJC 22096/2020/USC
<br> Sp.značka:
<br> Nařízení mimořádného opatření
<br> Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
<br> č.1/2020
<br> ze dne 27.července 2020
<br> Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč.kraje“) jako správní orgán místně příslušný podle 5 82 odst.1 zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a Věcně příslušný podle odst.2 písm.m) š 69 odst.1 písm.i) a 5 69 odst.2 zákona o ochraně veřejného zdraví vydává za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-l9 postupem podle š 85 odst.1 a 3 zákona o ochraně veřejného zdraví toto nařízení:
<br> 1 <.>
<br> S účinností ode dne 29.července 2020 od 0.00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření se na území obce Prachatice a území všech obcí,pro které obec Prachatice vykonává rozšířenou působnost,nařizuje:
<br> 1.zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa),jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapének,a to
<br> a.b <.>
<br> ve všech vnitřních prostorech,mimo bydliště ve všech prostředcích veřejné dopravy (Vlaky,autobusy,MHD)
<br> 2.zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na
<br> a.b <.>
<br> děti do dvou let
<br> děti starší dvou let a mladší sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu V prostorách,kde se provozuje dětská skupina <.>
<br> děti na zotavovacích akcích pro děti
<br> osoby s poruchou intelektu,kognitivní pomohou či závažnou alterací duševního vztahu,jejichž mentální schopnost či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu
<br> Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Český...

Načteno

edesky.cz/d/4031957

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz