« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada – krajinný ekolog (751)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada – krajinný ekolog (751)
Str.1
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“)
vyhlašuje dle zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“),výběrové
<br> řízení na obsazení volného služebního místa:
<br>
XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog (XXX)
<br> v Oddělení hodnocení projektů OPŽP (332) <,>
<br> Samostatný odbor OPŽP (330)
<br>
Praha,27.7.2020,č.j.: SR/0056/US/2020 - 2
Vyvěšeno na úřední desce: 27.7.2020
<br> Informace o služebním místě:
<br>  Profese: XXXXXXX XXXX – krajinný ekolog (XXX);
<br>  Obory služby: Ochrana přírody a krajiny (52),Společné evropské politiky podpory
a pomoci a evropské strukturální,investiční a obdobné fondy (38);
<br>  Oddělení: hodnocení projektů OPŽP (332);
<br>  Odbor: Samostatný odbor OPŽP (330);
<br>  Služební úvazek: 1,0;
<br>  Služební poměr: ve služebním poměru na dobu neurčitou (za podmínky složení
úřednické zkoušky);
<br>  Místo výkonu služby: Kaplanova 2252/8,Praha 11 – Chodov;
<br>  Předpokládaný nástup: 15.září 2020 za předpokladu dokončení výběrového řízení
nebo dle domluvy;
<br>  Platová třída: 12 <.>
<br> Služba zahrnuje zejména:
<br>  práci v týmu zaměřenou na hodnocení žádostí v rámci celé ČR z hlediska technických
a ekologických kritérií v rámci Operačního programu ŽP v oboru ekologie,krajinné
inženýrství,ochrana druhů a biotopů,odborné posouzení a hodnocení návrhů
a projektů včetně technických zásahů z hlediska ochrany přírody a krajiny,hodnocení
projektů podle věcného,finančního,časového a právního rámce konzultační
a poradenskou činnost v oblasti OP Životní prostředí,prioritní osa 4;
<br>  zodpovědnost za hodnocení příslušné oblasti a metodické řízení;
<br>  spolupráci na tvorbě metodik,manuálů a dokumentů pro implementaci projektů
financovaných ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti prostřednictvím OP
Životní prostředí;
<br>  provádění komplexních analýz projektů,zpracovávání přehledů projektů z Operačního
programu ŽP z...

Načteno

edesky.cz/d/4031521


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz