« Najít podobné dokumenty

Obec Dambořice - Usnesení z 11. zasedání ZO Dambořice ze dne 23.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dambořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 11. zasedání ZO Dambořice ze dne 23.7.2020
Usneseni z 11.zasedání zastupitelstva obce Dambořice ze dne 23.7.2020:
<br> Pozn.: Anonymízováno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.Zastupitelstvo obce Dambořice (dále též „ZO“) po projednání:
<br> 11201a/ schvaluje program (pořad) ] 1.zasedání ZO Dambořice.11201b/ bere na vědomí určeného zapisovatele dnešního zasedani — Ing.XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> XXXXXc/ schvaluje návrhovou komisi ve složení — Ing.XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXXXXX,Mgr.Zdena Matulová <.>
<br> XXXXXd/ schvaluje ověřovatele zápisu dle & 95 odst.1 zákona o obcích — p.XXXXX XXXXXX,p.XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> XXXXX:í bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 10.zasedání ZO Dambořice.11203! bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce Dambořice — 42.až 44.schůze RO <.>
<br> 1120521/ schvaluje uzavření kupní sm1ouvy a nákup pozemků od Ing.Pxxxx Pavlíka,Xxxxx,Xxxxx zapsaných na LV 2332 v k.ú.Dambořice za cenu 2402900,- Kč.Náklady spojené s tímto převodem nemovitosti,zejména poplatek za návrh na vklad do KN,daň z nabytí nemovitosti finančnímu úřadu,hradí kupující obec Dambořice <.>
<br> 11205b/ schvaluje uzavření kupní smlouvy a nákup pozemků od lng.Mxxxx Homolky,Xxxxx,Xxxxx a Ing.Pxxxx Pavlíka,Xxxxx,Xxxxx zapsaných na LV 1158 (vyjma p.č.393 a p.č.2414/2),LV 124,LV 2108,LV 2337,LV 2386,LV 2460,LV 2465,LV 460 v k.ú.Dambořice za cenu 3.402.100,- Kč.Náklady spojené s tímto převodem nemovitosti,zejména poplatek za návrh na vklad do KN,daň z nabytí nemovitosti finančnímu úřadu,hradí kupující obec Dambořice <.>
<br> 11206/ schvaluje poskytnutí bezúročné zápůjčky na rozvoj podnikání ve výši 100.000,— Kč společnosti Sterberg s.r.o <.>,Hostěradska 252,Dambořice,IC: 084 46 288,zajištěnou ručením dvěma ručiteli a splatnou od 1/2021 do 12/2024 v pravidelných 48 měsíčních splátkách <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX Ing.Zbyněk Pastyřík místostarosta starosta
<br> V V.o - Í VYVĚSENO DNE - 23.?.2020.oeac DAMBOŘICE Pod kostelem se,ega 35 DAMBOŘECE IČ: mama.mc: Camus—'.:
<br> V V SVESENO :D),/;;: : ©

Načteno

edesky.cz/d/4027668

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dambořice
29. 09. 2020
16. 09. 2020
11. 09. 2020
09. 09. 2020
07. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dambořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz