« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 15.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 15. 7. 2020
Zápis z veřejného jednání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne
15.7.2020
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta v 19.10 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.H.Kučerová,p.Z <.>
Semerád,p.J.Kovář a sl.A.Jarkovská
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.závěrečný účet za rok 2019 (vč.zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce)
3.různé
<br>
<br> Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br> Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny: p.A.Jarkovská a p.H <.>
Kučerová
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 13.5.2020 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
<br> 2.Závěrečný účet za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce
<br>
<br>
<br> Byl projednán závěrečný účet za rok 2019 včetně přílohy č.1 –
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce se závěrem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky <.>
Obecní zastupitelstvo schvaluje bez výhrad <.>
<br> Pro 7 Proti 0
<br>
3.Různé
<br> a) záměr na pronájem pozemků
<br> Zastupitelé vyhlašují Záměr na pronájem obecních pozemků –
parcelní čísla:
646 (25.155m2),649/4(1510m2),762 (921m2),763 (3.874m2),879/3
(299m2),890/6 (378m2),895 (2.162m2),899 (8.039m2) <,>
945/10(1561m2) 967/3 (379m2),a 978/2 (653m2) –vše orná půda <.>
Dále jsou předmětem nájmu pozemky 898 (342m2),952/1(1.110m2) <,>
952/2 (4.931m2),952/7 (64m2),960/2 (1668m2) a 966/2 (824m2) –
vše ostatní plocha,ostatní komunikace,a pozemek 897 (496m2)-
trvalý travnatý porost <.>
Celková vým.pozemků je 54.366 m2 <.>
Všechny pozemky se nachází v katastrálním území Masojedy a
pronajímají se za účelem řádného užívání a to jako zemědělská orná
půda užívaná k hospodaření <.>
Zastupitelé s vyhlášením Záměru souhlasí <.>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
<br>
<br> Zasedání ...

Načteno

edesky.cz/d/4023957

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz