« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Návrh závěrečného účtu mikroregionu za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu mikroregionu za rok 2019
MIKROREGION POSÁZAVSKÝ KRUH
<br> Zámek 1,285 22 Zruč nad Sázavou
<br> Zá věr ečn nýúčetzarok2018
<br> Obsah:
<br> Plnění rozpočtu dobrovolného svazku obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 Přijaté nebo poskytnuté dotace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 Přehled pohledávek a závazků.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,RR a DSO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 — 18 Rozvaha OSS,ÚSC a PO.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 19 -— 22 * Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r.2018.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.23 — 28
<br> Plnění rozpočtu dobrovolného svazku obcí
<br> Příjmy mikroregionu tvoří příspěvky členů,výdaje byly především na běžný provoz.Hospodaření DSO skončilo ve výši -20 721,- Kč.Přílohou závěrečného účtu je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO za období 12/2018 v plném znění a dále "rozvaha organizačních složek státu,územních samosprávných celků a příspěvkových organizací za měsíc 12/2018 v plném znění.Dále je přílohou zpráva o výsledku přezkoumání DSO Mikroregion Posázavský kruh za r.2018 <.>
<br> Skutečně dosažené příjmy:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.69 630,- Kč Skutečně dosažené výdaje:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 48 909,— Kč Rozdíl:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - 20 721,— Kč
<br> Přijaté nebo poskytnuté dotace
<br> ' Mikroregionu Posázavský kruh nebyla poskytnuta v roce 2018 žádná dotace <.>,Dobrovolný svazek je členem občanského sdružení MAS Lípa pro venkov,kterému dle počtu obyvatel mikroregionu poskytl příspěvek 36 798,- Kč <.>
<br> Přehled pohledávek a záv...

Načteno

edesky.cz/d/4022199

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz