« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Závěrečný účet 2019 příloha č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_048318/2019/KUSK Stejnopis č.Z/
<br> Čj.: 002545/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MASOJEDY
<br> IČ: 00665151 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Masojedy za rok 2019 bylo zahájeno dne 04.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 18.11.2019 ' 22.06.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb._ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků & dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 — 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Masojedy Masojedy 27
<br> 282 01 Český Brod
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX — kontroloři: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> Q“ 4 á © 6 zákona č.255/2012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základ...

Načteno

edesky.cz/d/4022191

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz