« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Návrh změny č.2 územního plánování Dolní Pohleď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0557_0001.pdf (88.87 kB)
IMIIIIIIIIHIIIIIIIIEIIlIlIIIIHIIIIIII ' "" *'A'MUKHSP05290223'k MESTSKY URAD KUTNA HORA Havlíčkovo nám.552,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územm'ho plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 220,327 710111*,fax: 327 710 202 e-mail: rozvojfá)kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz,ID: b65bfx3
<br> Váš dopis ZN.:
<br> Ze dne: Dle rozdělovníku Naše ZN.: MKH/O77385/2018
<br> Vyřizuje: Mgr.Klimentová
<br> Tel.: 327 710 219
<br> E-mail: klimentova©mu.kutnahora.cz
<br> Datum: 14.7.2020
<br> Oznámení o vystavení návrhu změny č.2 územního plánu Dolní Pohleď a veřejném projednání ve zkráceném postupu
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor regionálního rozvoje a územního plánování jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen “úřad územm'ho plánování“) v přenesené působnosti v souladu s 5 6 odst.1 písm.c) Zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořizuje na žádost obce Dolní Pohleď změnu územního plánu ve zkráceném postupu <.>
<br> V souladu s & 55b odst.2 a 5 22 stavebního zákona oznamuje konání veřejného projednání o návrhu změny územního plánu Dolní Pohled,včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a udržitelný rozvoj území dne
<br> 1.9.2020 ve 13.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Pohled <,>
<br> Před veřejným projednáním je návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřadu územního plánování a na Obecním úřadě Dolní Pohled,nebo je zveřejněn na internetové adrese hgd/mukutnahoracz/ (odkaz: Městský úřad - organizační struktura — odbor regionálm'ho rozvoje a územního plánování -— Územně plánovací dokumentace obcí v ORP Kutná Hora — Dolní Pohleď).Do písemné podoby proj ednávaného návrhu lze nahlédnout kdykoliv,zejména v úředních hodinách <.>
<br> K projednávanému návrhu změny územního plánu do 7 dnů ode dne veřejného projednání: - mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit stanoviska - mohou sousední obce uplatnit své...

Načteno

edesky.cz/d/4021354

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz