« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Informace o konání RALLY PŘÍBRAM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání RALLY PŘÍBRAM
vaření spoluobča né <,>
<br> dne 25.července zozn budou posadkv ao.aonemm DRi'v'E nam Pítíeltnlvi projíždět *" ' po trati soutě-že,která vede v blízkosti 'v'ašieh nemovitostí (dům,chalupa: chata,zahrada či pole) BOHEMIA DRIUE a nekdv přímo sousedí s tratí rvthiostni zkouškv.Dovolte nam nekolik krátkvch informaci.Jsme si vědomi,že ne všichni občané maji motoristíekv aport rádi a těžko se s omezením pohvbu osob ívotidel Smiřují.Přesto věříme.že zvítězí toíerance <.>
<br> Trat'ě rvchlostních zkoušek isou absolutně uzavřené pro veškerý provoz a po uzavřené
<br> trati se nesmí nikdo pohvhovat.'v' zájmu bezpečnosti vás i ootatních účastníků rallv je nutne bezpodmínečně dodržovat pokvnv pořadatelů a orgánů Policie ČR,popřípadě MP <.>
<br> Soutěžní vozv startují poitupně po jed ne minutě.Prosíme proto vas <.>,'v'a še rodinne příslušníliv,příbu zne | zna má o respektování pokvnů pořadatelů či Policie ČR.Svá vozídía zaparkujte laskavé mimo trať,ahv nedošlo k jejich případnému poškození či ohrozeni bezpečnost!- aoutěiících.v den seznamovacích jízd a na samotné rallv prosíme o omezení pohvbu domácích zvířat na veřejným komunikacích a hlavně prosime :: zvýšení důzoru nad dětmi.Pořadatelé "u'ás prosí o shovívavost také vůči divákům souteže.Pořadatelé věří,že celá mutěi proběhne hladce a za vaši podporv.Proti připadnvm skodám soutěiícirni na majetku soukromem,obecním či statnim je pořadatel pojištěn <.>
<br> JEIdti rallt jsou IRL-šení.ale Dívám newim—“uje me možnost poškozeni Wii.- hu nebo obecního majetku.'v'elrnl nám Při likvidaci následků poškození pomůže,kdv! si taznamenate startovní číslo přípatlnlě.l jmeno toho.kdo škodu způsobil a neprodleně je ohlásíte na svůj Dbeeni úřad nebo přímo na'm,pořadatelům,na adresu uvedenou v tomto Ietáčku.Na naprave- škodv se potom v nejkratším možném čase dohodneme <.>
<br> Úhdůbim „vše-něhu Půhvbu vozidel je idoba seznamovacích jízd posádek: které pořadatel stanovil na den 24.července zozo,tedv Patek prd Sam Dtnvm závod em.PoE-ad kv 'v'aší...

Načteno

edesky.cz/d/4017077

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz