« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Záměr na pronájem pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na pronájem pozemku 2020
Obec Masojedy vyhlašuje
<br>
ZÁMĚR
na pronájem pozemků
<br>
Dotčené pozemky:
<br> obec katastrální území parcelní č.druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra
<br> Masojedy Masojedy 646 orná půda 25.155 m2
<br> Masojedy Masojedy 649/4 orná půda 1.510 m2
<br> Masojedy Masojedy 762 orná půda 921 m2
<br> Masojedy Masojedy 763 orná půda 3.874 m2
<br> Masojedy Masojedy 879/3 orná půda 299 m2
<br> Masojedy Masojedy 890/6 orná půda 378 m2
<br> Masojedy Masojedy 895 orná půda 2.162 m2
<br> Masojedy Masojedy 899 orná půda 8.039 m2
<br> Masojedy Masojedy 945/10 orná půda 1.561 m2
<br> Masojedy Masojedy 967/3 orná půda 379 m2
<br> Masojedy Masojedy 978/2 orná půda 653 m2
<br>
<br> Masojedy Masojedy 898 ostatní plocha,ost.komunikace 342 m2
<br>
Masojedy Masojedy 952/1 ostatní plocha,ost.komunikace 1.110 m2
<br>
Masojedy
<br>
Masojedy 952/2 ostatní plocha,ost.komunikace 4.931 m2
<br> Masojedy Masojedy 952/7 ostatní plocha,ost.komunikace 64 m2
<br> Masojedy Masojedy 960/2 ostatní plocha,ost.komunikace 1.668 m2
<br> Masojedy Masojedy 966/2 ostatní plocha,ost.komunikace 824 m2
<br> Masojedy Masojedy 897 trvalý travnatý porost 496 m2
<br>
<br>
Celková výměra pozemků je 54.366 m2
<br> Všechny pozemky budou nájemci předány v rozoraném stavu <,>
proto budou rozorané i vráceny po uplynutí platnosti nájemní
smlouvy <.>
<br> Pozemky se pronajímají za účelem řádného užívání a to jako
zemědělská orná půda užívaná k hospodaření <.>
<br> Výše nájemného činí minimálně 1.400 Kč/hektar/rok <,>
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou <.>
<br> Výběrové řízení bude provedeno obálkovou metodou <.>
Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2020 do 19.00 hod <.>
Místo podání nabídek Obecní úřad,Masojedy 27 <,>
282 01 Český Brod <.>
<br>
<br> Nabídky v zalepených obálkách,označte heslem
NEOTEVÍRAT - NABÍDKA- PRONÁJEM POZEMKU <.>
<br> Otevírání obálek se stanovuje na 5.8.2020 v 19.10 na OÚ
v Masojedech č.p.27.Otevírání obálek je veřejné <.>
<br> V nabídce uveďte částku v Kč za hektar a XXX <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4016640

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz