« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Krajské volby 2020 - oznámení + vyhrazení plochy pro volební plakáty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_27/2
Strana 1 (celkem 1)
<br> IČO: 00373788 Bankovní spojení: 4100005114/7940
<br>
<br> Obecní úřad v Knínicích
Knínice 2,588 56 Knínice,E-mail: kninice@ji.cz ds: gzva598
<br>
<br> Knínice,17.7.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Věc: Volby do zastupitelstev krajů 2020 – vyhrazení plochy
<br>
<br>
<br> Na základě zákona 130/2000Sb.stanovuji plochu pro vylepení volebních plakátů
<br> v obci Knínice takto:
<br> Plakáty je možno vylepit na tabuli u autobusové zastávky
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXX,zastupitel pověřený
výkonem pravomocí starosty
2020_27/1
Strana 1 (celkem 1)
<br> IČO: 00373788 Bankovní spojení: 410005114/7940
<br>
<br> Obecní úřad v Knínicích
Knínice 2,588 56 Knínice,E-mail: kninice@ji.cz ds: gzva598
<br>
<br> Oznámení
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina
<br> Starosta obce KNÍNICE
podle § 27 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů
<br>
oznamuje:
<br> 1.volby do zastupitelstva Kraje Vysočina
<br> se uskuteční dne 02.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a 03.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
je volební místnost (přesná adresa) Knínice – Obecní dům,čp.3
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu Knínice a místní části Bohusoudov
<br>
<br> 3.Občanu bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování
umožněno <.>
<br> 4.Ve dnech konání voleb mohou občané obdržet hlasovací lístky ve volební
místnosti <.>
<br>
V Knínicích dne 17.07.2020
<br>
XXXXXXXXX XXXXXX,zastupitel pověřený
výkonem pravomocí starosty

Načteno

edesky.cz/d/4016293

Meta

Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz