« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - VŘ - referent odboru financí a rozpočtu -kontrolor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
M Ě S T O S T U D É N K A
tajemník městského úřadu
<br> nám.Republiky 762,742 13 Studénka
<br>
1
<br> VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu se zákonem
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.4/2020
pro obsazení pracovního místa
<br> REFERENT/REFERENTKA ODBORU FINANCÍ A ROZPOČTU
<br> s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:
<br> Druh práce: ekonomický pracovník,kontrolor
<br> Odbor městského úřadu: financí a rozpočtu
<br> Počet obsazovaných míst: 1
<br> Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným uchazečem
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou,možnost zkráceného pracovního úvazku
<br> Místo výkonu práce: město Studénka,Městský úřad Studénka
<br> Zařazení: úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti na úseku „Finanční
hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum” podle vyhlášky č.512/2002 Sb.<,>
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,ve znění pozdějších
předpisů (do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru) <.>
<br> Platové zařazení: 10.platová třída (platový tarif od 21.260 Kč do 31.240 Kč podle délky
započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku v souladu
se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Charakteristika vykonávané práce: Samostatné zajišťování agend na úseku daní města <,>
veřejnosprávních kontrol a zajišťování dalších činností v rámci sjednaného druhu práce nařízené
vedoucí odboru <.>
<br> Podrobná charakteristika vykonávané práce:
• Zajišťování agendy daně z přidané hodnoty,kontrolní hlášení,daň z příjmů PO a ostatních daní
<br> města včetně jednání s daňovým poradcem města <.>
• Samostatné provádění následných veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organ...

Načteno

edesky.cz/d/4011645

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz