« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Svoz nebezpečných odpadů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svoz nebezpečných odpadů
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
<br> pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný
<br>
<br>
PODZIMNÍ SVOZ
<br> NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
<br>
Odpady je možné ukládat na sběrné místo <,>
<br> kterým je v naší obci stanoveno:
<br>
<br> u budovy OÚ Otěšice,a to pouze
<br>
<br> dne(středa) 29.7.od 8,00 do 20,00 hodin <.>
<br>
Přijímány budou následující druhy odpadů :
<br>  Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické,motorové,převodové atp.)
<br>  Olejové filtry,čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami (absorpční činidla,filtrační materiály)
<br>  Chemikálie,které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,např.rozpouštědla <,>
<br> kyseliny,zásady,fotochemikálie,pesticidy
 Barvy,tiskařské barvy,lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
<br>  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
<br> znečištěné
 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
<br>  Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
<br>  Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
 Nepoužitá léčiva (staré léky)
<br>  Pneumatiky osobní (bez disků),pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků)
<br>  Olověné akumulátory
 Baterie včetně autobaterií
<br>  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
<br>  Vyřazená zařízení domácího chlazení,vyřazená elektrická a elektronická
<br> zařízení ostatní
<br>
Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících
<br> v obci,nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské
<br> činnosti!

Načteno

edesky.cz/d/4011607

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz