« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - Usnesení z jednání Rady města ze dne 7.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady města ze dne 7.7.2020
<br> Usnesení č.181/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace č.SDO/OEZI/ 1396/20,reg.č.414—01-003 mezi Jihočeským krajem,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice a Městem Bavorov,Náměstí Míru 1,387 73 Bavorov.Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Vybudování prostoru pro vzdělávání venku MŠ Bavorov“.Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 7l.OOO,—- Kč.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.182/2020
<br> l.Rada města s c h v a l u j e žádost o záboru veřejného prostranství mezi panem **H,bytem **** a Městem Bavorov,Nám.Míru 1,387 73 Bavorov.Jedná se o zábor náměstí za účelem zajištění letní technické zábavy na Bavorovské pouti.Poplatek byl stanoven ve výši 30.000,-- Kč ročně na dobu určitou do 3 l.12.2029 <.>
<br> II.Rada města u kl á d á starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu 1.tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít <.>
<br> Usnesení č.183/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 o m í informací od kontrolního výboru týkající se prodeje budovy ČP.500 a pozemku pod touto budovou st.548 V k.ú.Bavorov (bývalá kotelna u paneláků) <.>
<br> Usnesení č.184/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst <.>
<br> Usnesení č.185/2020.Rada města b e r e n a v č (1 o m í informací o možnosti změny druhu posypu v zimním období — ze zdrsňovacího posypu (inertního) na chemický posyp rozmrazovacím materiálem a předkládáme k projednání Zastupitelstvu města <.>
<br> Usnesení č.186/2020
<br> Rada města b e r e n a v č (1 o m i doplňující informace pana ****,bytem ****,k žádosti o prodloužení pronájmu areálu koupaliště <.>
<br> Usnesení č.187/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 0 m í informaci ohledně pozemku par.č.911,k.ú.Bavorov,který má vsoučasné době vpronájmu pan ****,bytem ****,a kterému byl vypovězen pronájem pozemku.Bude se nadále projednávat na příšt...
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady města ze dne 7.7.2020
<br> Usnesení č.181/2020
<br> Rada města s c h V a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace č.SDO/OEZI/ 1396/20,reg.č.414—01-003 mezi Jihočeským krajem,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice a Městem Bavorov,Náměstí Míru 1,387 73 Bavorov.Účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu „Vybudování prostoru pro vzdělávání venku MŠ Bavorov“.Dotace bude poskytnuta maximálně ve výši 7l.OOO,—- Kč.Podpisem smlouvy pověřuje starostu města <.>
<br> Usnesení č.182/2020
<br> l.Rada města s c h v a l u j e žádost o záboru veřejného prostranství mezi panem **H,bytem **** a Městem Bavorov,Nám.Míru 1,387 73 Bavorov.Jedná se o zábor náměstí za účelem zajištění letní technické zábavy na Bavorovské pouti.Poplatek byl stanoven ve výši 30.000,-- Kč ročně na dobu určitou do 3 l.12.2029 <.>
<br> II.Rada města u kl á d á starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu 1.tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem obce uzavřít <.>
<br> Usnesení č.183/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 o m í informací od kontrolního výboru týkající se prodeje budovy ČP.500 a pozemku pod touto budovou st.548 V k.ú.Bavorov (bývalá kotelna u paneláků) <.>
<br> Usnesení č.184/2020
<br> Rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst <.>
<br> Usnesení č.185/2020.Rada města b e r e n a v č (1 o m í informací o možnosti změny druhu posypu v zimním období — ze zdrsňovacího posypu (inertního) na chemický posyp rozmrazovacím materiálem a předkládáme k projednání Zastupitelstvu města <.>
<br> Usnesení č.186/2020
<br> Rada města b e r e n a v č (1 o m i doplňující informace pana ****,bytem ****,k žádosti o prodloužení pronájmu areálu koupaliště <.>
<br> Usnesení č.187/2020
<br> Rada města b e r e n a V č (1 0 m í informaci ohledně pozemku par.č.911,k.ú.Bavorov,který má vsoučasné době vpronájmu pan ****,bytem ****,a kterému byl vypovězen pronájem pozemku.Bude se nadále projednávat na příšt...

Načteno

edesky.cz/d/4007660

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz