« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceZávěrečný účet obce Vrbčany za rok 2019 172,9 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZU1 (24012019 / 01012019)
<br> Obec Vrbčany 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 30.06.2020
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00235920
<br> název Obec Vrbčany 
<br> ulice, č.p.25
<br> obec Vrbčany
<br> PSČ, pošta 280 02
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 30.06.2020 22h31m31s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZU1 (24012019 / 01012019)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 4 745 500,00  6 126 150,30  6 039 199,85 
<br> Nedaňové příjmy 341 000,00  399 983,00  142 474,00 
<br> Kapitálové příjmy 15 000,00  280 600,00  280 300,00 
<br> Přijaté transfery 970 878,00  1 001 958,72  6 054 841,72 
<br> Příjmy celkem 6 072 378,00  7 808 692,02  12 516 815,57 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 940 000,00  1 260 000,00  1 258 841,13 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 26 000,00  36 000,00  35 105,63 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00  120 000,00  118 434,49 
0000 1121 Daň z příjmů prá...

Načteno

edesky.cz/d/4005756

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz