« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Prodej části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej_casti_pozemku.pdf 438,10 kB

Statutární město Plzeň,Městský obvod Plzeň 6 -— Litice
<br> zastoupené starostou MO Plzeň 6 —- Litice,Ing.Jaromírem Janouškem
<br> V souladu s ustanovením š 39 odstl zákona č.128/2000 Sb.“ v současnémznění,oznamuje
<br> z a m e r :
prodej části pozemku
<br> předmět prodeje : prodej části pozemku p.č.19/ 7 o výměře 72 m2 V k.ú.Litice u Plzně
<br> příjezdová cesta ke stavební parcele č.2090 a pozemkové parcele
19/6,obě v k ú.Litice u Plzne
<br> účel prodeje :
<br>
<br>
<br> 1.<.> ' & <.>
! —'----„_ š! —.<.> ___;
<br>.„_
<br> \ 353; % "*=-—
mše/mo /— š.? / „„
h.*! &*
<br>
<br>
<br>
! a.<.> f
"mí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> !.<.>.<.>.<.> _.<.> _.____"(h“—““\" *— !
1984x137
f'
!“
“““““““““““““ '— lí.:_:\\.\
„_„.„_._„._„_.___„_,! *SÍČŠ,“ —
1982/13?.! „,/47% “' \
[\\/\ (““—' („ k;.\
_________ zad telka
<.>.<.>.<.>.___.__ ___-_ “.<.> —?!; \\\\\\-\\j/ 131/6 l/jil/
V123 “ \“
1954/15
„__.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „_______,; FQ
\
<br>
<br> /
<br>
<br> Případné připomínky nebo dotazy k uvedenému zameru je mozne predloz1t do 15 dnů Ode dne \_
zveřejnění záměru na adresu ÚMO Plzeň 6— Litice Klatovská 243,_321 00 Plzeň,tel <.>
377828692,nebo na adresu elektronické podatelny postaum06©plzeu eu
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
starosta MO Plzefl X —- Litice

Načteno

edesky.cz/d/400307


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz